สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 19 ส.ค.62

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday August 19, 2019 08:54 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 โดยเรียงลำดับตามวันที่

วันที่ XD    ชื่อหุ้น         ปันผล/หุ้น  ชนิดปันผล            รอบดำเนินงาน  วันที่จ่ายปันผล   หมายเหตุ
19 ส.ค.62  INTUCH        1.35 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   4 ก.ย.62    -
19 ส.ค.62  JASIF        0.23 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.62   4 ก.ย.62    -
19 ส.ค.62  MBKET        0.68 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  29 ส.ค.62    -
19 ส.ค.62  RPH         0.07 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   2 ก.ย.62    -
19 ส.ค.62  TBSP         0.68 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   2 ก.ย.62    -
20 ส.ค.62  BOL         0.06 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   2 ก.ย.62    -
20 ส.ค.62  B-WORK       0.181 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.62   5 ก.ย.62    -
20 ส.ค.62  DCC         0.023 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.62   4 ก.ย.62    -
20 ส.ค.62  GVREIT        0.21 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.62   5 ก.ย.62    -
20 ส.ค.62  LPN         0.20 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   5 ก.ย.62    -
20 ส.ค.62  OTO         0.03 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   5 ก.ย.62    -
20 ส.ค.62  SYNEX        0.15 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   2 ก.ย.62    -
20 ส.ค.62  TEAMG        0.05 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   5 ก.ย.62    -
20 ส.ค.62  TU          0.25 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   3 ก.ย.62    -
21 ส.ค.62  BAFS         0.23 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   6 ก.ย.62    -
21 ส.ค.62  BOFFICE      0.1698 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.62   6 ก.ย.62    -
21 ส.ค.62  BRRGIF      0.12318 บาท   เงินสด   1 เม.ย.-30 มิ.ย.62 และกำไรสะสม   6 ก.ย.62    -
21 ส.ค.62  CPNREIT      0.4055 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.62   6 ก.ย.62    -
21 ส.ค.62  FSMART        0.32 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   3 ก.ย.62    -
21 ส.ค.62  FTE         0.07 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.62 และกำไรสะสม   6 ก.ย.62    -
21 ส.ค.62  GLANDRT       0.178 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.62   6 ก.ย.62    -
21 ส.ค.62  IMPACT        0.20 บาท   เงินสด   1 เม.ย.-30 มิ.ย.62 และกำไรสะสม   6 ก.ย.62    -
21 ส.ค.62  PDG         0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   5 ก.ย.62    -
21 ส.ค.62  SGP         0.10 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.62 และกำไรสะสม   5 ก.ย.62    -
21 ส.ค.62  SMPC         0.24 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   6 ก.ย.62    -
21 ส.ค.62  SPRC        0.1202 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   6 ก.ย.62    -
21 ส.ค.62  TKS         0.20 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   6 ก.ย.62    -
21 ส.ค.62  TPCH        0.084 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   5 ก.ย.62    -
21 ส.ค.62  TPRIME       0.1379 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.62   9 ก.ย.62    -
21 ส.ค.62  UVAN         0.02 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   6 ก.ย.62    -
21 ส.ค.62  UVAN         0.15 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   6 ก.ย.62    -
22 ส.ค.62  AIT         0.50 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   5 ก.ย.62    -
22 ส.ค.62  BEM         0.06 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   4 ก.ย.62    -
22 ส.ค.62  BH          1.15 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   5 ก.ย.62    -
22 ส.ค.62  BH-P         1.15 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   5 ก.ย.62    -
22 ส.ค.62  BKI         3.00 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.62   6 ก.ย.62    -
22 ส.ค.62  CBG         0.50 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.62 และกำไรสะสม   5 ก.ย.62    -
22 ส.ค.62  CSS         0.02 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   6 ก.ย.62    -
22 ส.ค.62  GC          0.22 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   9 ก.ย.62    -
22 ส.ค.62  GPI         0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   6 ก.ย.62    -
22 ส.ค.62  GSC         0.036 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   3 ก.ย.62    -
22 ส.ค.62  IVL         0.35 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.62   5 ก.ย.62    -
22 ส.ค.62  MACO        0.012 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   6 ก.ย.62    -
22 ส.ค.62  MAKRO        0.40 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   5 ก.ย.62    -
22 ส.ค.62  MBAX         0.12 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.62 และกำไรสะสม   6 ก.ย.62    -
22 ส.ค.62  PHOL         0.05 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   6 ก.ย.62    -
22 ส.ค.62  PM          0.20 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   5 ก.ย.62    -
22 ส.ค.62  PT          0.12 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   5 ก.ย.62    -
22 ส.ค.62  SAAM        0.025 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   6 ก.ย.62    -
22 ส.ค.62  SAT         0.35 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   6 ก.ย.62    -
22 ส.ค.62  SMIT         0.12 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   6 ก.ย.62    -
22 ส.ค.62  SPRIME       0.174 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.62   6 ก.ย.62    -
22 ส.ค.62  TFG         0.07 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.62 และกำไรสะสม   5 ก.ย.62    -
22 ส.ค.62  TOG         0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   6 ก.ย.62    -
22 ส.ค.62  TVO         0.70 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.62   6 ก.ย.62    -
23 ส.ค.62  AMATAR        0.19 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.62   9 ก.ย.62    -
23 ส.ค.62  ANAN        0.091 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   6 ก.ย.62    -
23 ส.ค.62  BGC         0.09 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.62   6 ก.ย.62    -
23 ส.ค.62  KAMART        0.07 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.62   6 ก.ย.62    -
23 ส.ค.62  KIAT         0.01 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   4 ก.ย.62    -
23 ส.ค.62  MAJOR        0.65 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   4 ก.ย.62    -
23 ส.ค.62  PSH         0.60 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   6 ก.ย.62    -
23 ส.ค.62  SYNTEC        0.04 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   6 ก.ย.62    -
26 ส.ค.62  ASP         0.06 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62  10 ก.ย.62    -
26 ส.ค.62  BCH         0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   6 ก.ย.62    -
26 ส.ค.62  CHG         0.02 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62  12 ก.ย.62    -
26 ส.ค.62  FORTH        0.12 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   5 ก.ย.62    -
26 ส.ค.62  GCAP         0.07 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   6 ก.ย.62    -
26 ส.ค.62  GRAMMY        0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62  12 ก.ย.62    -
26 ส.ค.62  JUBILE        0.42 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   6 ก.ย.62    -
26 ส.ค.62  KCE         0.40 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   9 ก.ย.62    -
26 ส.ค.62  M          1.30 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62  11 ก.ย.62    -
26 ส.ค.62  PCSGH        0.10 บาท   เงินสด         23 ก.พ.-30 มิ.ย.62   6 ก.ย.62    -
26 ส.ค.62  QLT         0.05 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   6 ก.ย.62    -
26 ส.ค.62  RS          0.20 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  12 ก.ย.62    -
26 ส.ค.62  SABINA        0.57 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   6 ก.ย.62    -
26 ส.ค.62  SNP         0.04 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   6 ก.ย.62    -
26 ส.ค.62  TACC         0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62  10 ก.ย.62    -
26 ส.ค.62  TTW         0.30 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   9 ก.ย.62    -
26 ส.ค.62  WINNER        0.09 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  11 ก.ย.62    -
27 ส.ค.62  ARROW        0.15 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.62 และกำไรสะสม  12 ก.ย.62    -
27 ส.ค.62  AUCT         0.15 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62  10 ก.ย.62    -
27 ส.ค.62  AYUD         0.75 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.62 และกำไรสะสม   6 ก.ย.62    -
27 ส.ค.62  BEAUTY       0.035 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   9 ก.ย.62    -
27 ส.ค.62  BGRIM        0.15 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  10 ก.ย.62    -
27 ส.ค.62  CMAN         0.02 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62  11 ก.ย.62    -
27 ส.ค.62  CPTGF        0.21 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.62  16 ก.ย.62    -
27 ส.ค.62  EASTW        0.21 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62  11 ก.ย.62    -
27 ส.ค.62  EGATIF        0.18 บาท   เงินสด   1 เม.ย.-30 มิ.ย.62 และกำไรสะสม  16 ก.ย.62    -
27 ส.ค.62  FPI         0.05 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.62 และกำไรสะสม  11 ก.ย.62    -
27 ส.ค.62  FTREIT       0.167 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.62  12 ก.ย.62    -
27 ส.ค.62  HUMAN        0.06 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62  11 ก.ย.62    -
27 ส.ค.62  JMT         0.25 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   9 ก.ย.62    -
27 ส.ค.62  OSP         0.35 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62  13 ก.ย.62    -
27 ส.ค.62  QH          0.07 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62  11 ก.ย.62    -
27 ส.ค.62  RAM         0.90 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   6 ก.ย.62    -
27 ส.ค.62  S11         0.15 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62  12 ก.ย.62    -
27 ส.ค.62  SAMTEL        0.20 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62  11 ก.ย.62    -
27 ส.ค.62  SIRI         0.02 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  10 ก.ย.62    -
27 ส.ค.62  SPALI        0.40 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62  11 ก.ย.62    -
27 ส.ค.62  SPCG         0.50 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   6 ก.ย.62    -
27 ส.ค.62  SUSCO        0.08 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62  12 ก.ย.62    -
27 ส.ค.62  SWC         0.125 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.62 และกำไรสะสม  12 ก.ย.62    -
27 ส.ค.62  TASCO        0.40 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   6 ก.ย.62    -
27 ส.ค.62  TFFIF       0.0962 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.62  16 ก.ย.62    -
27 ส.ค.62  THE         0.03 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62  12 ก.ย.62    -
27 ส.ค.62  THG         0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62  12 ก.ย.62    -
27 ส.ค.62  TIPCO        0.24 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   9 ก.ย.62    -
27 ส.ค.62  TOA         0.23 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62  12 ก.ย.62    -
27 ส.ค.62  TSR         0.06 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62  12 ก.ย.62    -
27 ส.ค.62  TTLPF        0.412 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.62  16 ก.ย.62    -
27 ส.ค.62  VL          0.05 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  10 ก.ย.62    -
27 ส.ค.62  XO         0.105 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   9 ก.ย.62    -
28 ส.ค.62  2S          0.07 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62  12 ก.ย.62    -
28 ส.ค.62  AH          0.36 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62  12 ก.ย.62    -
28 ส.ค.62  AJ          0.07 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62  12 ก.ย.62    -
28 ส.ค.62  AMATA        0.20 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  13 ก.ย.62    -
28 ส.ค.62  BCP         0.50 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  10 ก.ย.62    -
28 ส.ค.62  BJC         0.18 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62  13 ก.ย.62    -
28 ส.ค.62  CPF         0.30 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62  12 ก.ย.62    -
28 ส.ค.62  FUTUREPF      0.362 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.62  13 ก.ย.62    -
28 ส.ค.62  HPF         0.084 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.62  16 ก.ย.62    -
28 ส.ค.62  IHL         0.15 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  10 ก.ย.62    -
28 ส.ค.62  KCAR         0.36 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62  10 ก.ย.62    -
28 ส.ค.62  LH          0.30 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62  11 ก.ย.62    -
28 ส.ค.62  MEGA         0.31 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.62 และกำไรสะสม  13 ก.ย.62    -
28 ส.ค.62  M-II         0.14 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.62  16 ก.ย.62    -
28 ส.ค.62  MNIT2        0.065 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.62  13 ก.ย.62    -
28 ส.ค.62  M-PAT        0.10 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  17 ก.ย.62    -
28 ส.ค.62  M-STOR        0.10 บาท   เงินสด   1 เม.ย.-30 มิ.ย.62 และกำไรสะสม  13 ก.ย.62    -
28 ส.ค.62  ORI         0.205 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.62 และกำไรสะสม  13 ก.ย.62    -
28 ส.ค.62  PLANB        0.091 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.62 และกำไรสะสม  13 ก.ย.62    -
28 ส.ค.62  RJH         0.60 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62  12 ก.ย.62    -
28 ส.ค.62  SCB         1.50 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  13 ก.ย.62    -
28 ส.ค.62  SCB-P        1.50 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  13 ก.ย.62    -
28 ส.ค.62  SHREIT       0.1146 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.62  20 ก.ย.62    -
28 ส.ค.62  SSTRT       0.2428 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62  13 ก.ย.62    -
28 ส.ค.62  SUTHA        0.09 บาท   เงินสด   1 เม.ย.-30 มิ.ย.62 และกำไรสะสม  13 ก.ย.62    -
28 ส.ค.62  TAE         0.20 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.62 และกำไรสะสม  13 ก.ย.62    -
28 ส.ค.62  TKN         0.11 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62  11 ก.ย.62    -
28 ส.ค.62  TNP         0.02 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62  12 ก.ย.62    -
28 ส.ค.62  TQM         0.65 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62  12 ก.ย.62    -
29 ส.ค.62  BLA         0.32 บาท   เงินสด             กำไรสะสม      -    -
29 ส.ค.62  GPSC         0.50 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  12 ก.ย.62    -
29 ส.ค.62  HTECH        0.04 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62   9 ก.ย.62    -
29 ส.ค.62  LALIN        0.175 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62  13 ก.ย.62    -
29 ส.ค.62  PORT        0.005 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   1 ต.ค.62    -
29 ส.ค.62  PORT          10 : 1    หุ้น             กำไรสะสม   1 ต.ค.62    -
29 ส.ค.62  SEAFCO        0.03 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.62  12 ก.ย.62    -
29 ส.ค.62  SENA       0.078426 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62  13 ก.ย.62    -
2 ก.ย.62   CCET         0.06 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62  11 ก.ย.62    -
25 ก.ย.62  JMART      0.0260824 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62  10 ต.ค.62    -
25 ก.ย.62  JMART        4.26 : 1    หุ้น         1 ม.ค.-30 มิ.ย.62  10 ต.ค.62    -

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ