ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 17 ก.ย. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday September 18, 2019 07:31 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*         ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                  หลักทรัพย์ จำหน่าย                จำหน่าย
CGH    นาย ทอมมี่ เตชะอุบล        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 17/09/2562  201,449,954   1.00  ซื้อ
CPT    นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 16/09/2562    200,000   0.94  ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นางกันยา หลิมประเสริฐ)
SELIC   นาย เอก สุวัฒนพิมพ์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 17/09/2562     30,000   2.77  ซื้อ
AIMIRT  นาย อมร จุฬาลักษณานุกูล       ผู้รายงาน         หน่วยทรัสต์ 13/09/2562     40,000  14.70  ขาย
TCMC   นาย พิมล ศรีวิกรม์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 16/09/2562    342,300   2.38  ซื้อ
TCCC   นาย สมรัก ลิขิตเจริญพันธ์      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 16/09/2562     1,500  22.80  ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นางเกสร์ ลิขิตเจริญพันธ์)
TU    นาย เชง นิรุตตินานนท์       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 16/09/2562    100,000  16.90  ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )
BAFS   หม่อมราชวงศ์ ศุภดิศ ดิศกุล      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 16/09/2562     10,000  33.25  ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นางนิภาพรรณ ดิศกุล)
BJC    นาย ธีระพล เกียรติสุรนนท์      ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 13/09/2562    106,000    -  โอน
PG    นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 17/09/2562     10,700   5.51  ซื้อ
PB    นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 16/09/2562     19,600  60.25  ซื้อ
MC    นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์      ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 16/09/2562    150,000   7.65  ซื้อ
MC    นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์      ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 17/09/2562    173,600   7.65  ซื้อ
MC    นางสาว สุณี เสรีภาณุ        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 17/09/2562    330,000   7.65  ซื้อ
RJH    นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 16/09/2562     6,000  26.75  ขาย
RPH    นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 16/09/2562     5,000   6.85  ขาย
EPCO   นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 16/09/2562    800,000   3.97  ซื้อ
SMIT   นาย ธนา เสนาวัฒนกุล        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 16/09/2562     24,300   4.98  ซื้อ
SVI    นาย วีรพันธ์ พูลเกษ         ผู้รายงาน          วอร์แรนท์ 12/09/2562
837,800
Revoked by Reporter	1.58	ขาย
SVI    นาย วีรพันธ์ พูลเกษ        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        วอร์แรนท์ 12/09/2562     37,800   1.80  ขาย
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นาง ทิพย์วัลย์ พูลเกษ)
SVI    นาย วีรพันธ์ พูลเกษ         ผู้รายงาน          วอร์แรนท์ 12/09/2562    800,000   1.56  ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ