กสทช. คืนเงินค่าใบอนุญาตทีวีดิจิทัลงวด 5 ให้ 3 ช่อง SpringNews-ช่อง 7-Workpiont TV รวมกว่า 1 พันลบ.ตามคำสั่งคสช.

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday September 27, 2019 17:09 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. คืนเงินค่าใบอนุญาตดิจิทัลทีวีงวดที่ 5 ตามคำสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 4/2562 ให้แก่ ทีวีดิจิทัล 3 ช่อง ได้แก่ บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด (ช่อง SpringNews 19) บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7) และ บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด (ช่อง Workpiont TV) ที่ได้ชำระค่าใบอนุญาตฯ งวดที่ 5 มาแล้ว เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,055,662,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

โดยแบ่งเป็น การคืนเงินให้ บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด (ช่อง SpringNews 19) เป็นเงิน 234,972,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7) เป็นเงิน 398,040,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และ บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด (ช่อง Workpiont TV) เป็นเงิน 422,650,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สำหรับการคืนเงินดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 ข้อ 12 (1) (1.1) (ข) และข้อ 15 ที่กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลที่ได้รับผลกระทบจากการเรียกเงินคืนคลื่นความถี่ตามคำสั่งดังกล่าว ได้รับการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สองงวดสุดท้าย (งวดที่ 5 และงวดที่ 6) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 สำหรับผู้รับใบอนุญาตที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมเกินไปจากงวดที่ได้รับการยกเว้น ให้สำนักงาน กสทช. จ่ายเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ