ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 1 ต.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday October 1, 2019 08:17 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

สิงหาคม 2562
 27 ส.ค.-01 ต.ค.   TBSP    เสนอซื้อ     22,282,170 หุ้น หุ้นละ 13.80 บาท

กันยายน 2562
 26 ก.ย.-01 พ.ย.   SVI    เสนอซื้อ     1,002,193,058 หุ้น หุ้นละ 4.85 บาท

ตุลาคม 2562
 01 ต.ค.       DREIT   หลักทรัพย์เพิ่มทุน  302,100,000 หน่วย
            TFFIF   ลดทุนจดทะเบียน  จากหุ้นละ 9.9753 บาท เป็นหุ้นละ 9.9569 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน

WORK-W1 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 02 ต.ค.       TFMAMA   XD       หุ้นละ 2.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 03 ต.ค.       MODERN   XD       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TCAP    XD       หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TCAP-P   XD       หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            PF     XR       8 : 1 @ 1.00 บาท
            PF     XW       4 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
            MBK    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.38 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 07 ต.ค.       PORT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.005 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 10 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

 09 ต.ค.       GGC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 10 ต.ค.       ENGY    XD       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PTT    XD       หุ้นละ 0.90 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            JMART   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0260824 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นปันผล 4.26 : 1 (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

            NOBLE   จ่ายปันผล     หุ้นละ 5.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 11 ต.ค.       U-W1    XE       1 : 0.01 @ 6.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 22 ต.ค. - 5 พ.ย. 2562)
 12 ต.ค.       IHL-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 16 ต.ค.       MODERN   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 17 ต.ค.       TFMAMA   จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

TSE-T1 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 18 ต.ค.       TCAP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TCAP-P   จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

MONO-W1 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 22 ต.ค.       MC     XD       หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. 2561-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TPAC    XR       3.4898 : 1 @ 11.00 บาท (จองซื้อ 14 - 20 พ.ย. 2562)
            ENGY    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 25 ต.ค.       PTT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.90 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 31 ต.ค.       VI     XR       1 : 3 @ 0.05 บาท (จองซื้อ 16 - 20 ธ.ค. 2562)

พฤศจิกายน 2562
 01 พ.ย.       CHEWA-W1  ซื้อขายวันสุดท้าย  -
 04 พ.ย.       CHEWA-W1  XE       1 : 1 @ 1.75 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 12 - 26 พ.ย. 2562)
 11 พ.ย.       EFORL   XR       4 : 1 @ 0.05 บาท (จองซื้อ 2 - 9 ธ.ค. 2562)
 13 พ.ย.       MC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. 2561-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 27 พ.ย.       TNH    XD       หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2561-31 ก.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 28 พ.ย.       CHEWA-W1  เพิกถอนหลักทรัพย์  -

ธันวาคม 2562
 16 ธ.ค.       BTS    XW       10 : 1
 19 ธ.ค.       TNH    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2561-31 ก.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ