SHR กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเบื้องต้น 5.1-5.5 บาท/หุ้น เคาะราคาสุดท้าย 25 ต.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday October 16, 2019 20:02 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.สิงห์ เอสเตท (S) เปิดเผยความคืบหน้าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ของ บมจ. เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (SHR) โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแบบ แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ SHR มีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 16 ต.ค.62

ทั้งนี้ SHR กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในเบื้องต้นที่ราคา 5.1-5.5 บาท/หุ้น ในการนี้เนื่องจากราคาเสนอ ขายสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นสามัญของ SHR ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น จะแจ้ง ให้ทราบภายในวันที่ 25 ต.ค.62 ก่อนวันจองซื้อหุ้นและต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SHR ในราคาเสนอขายสุดท้าย

กำหนดระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SHR ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เฉพาะกลุ่มที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ได้แก่ วันที่ 28-30 ต.ค.62 (รวม 3 วันทำการ)

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท (Pre-emptive Right)

ชื่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท     :บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                  : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                   : 68,537,192
อัตราส่วน (หุ้นของบริษัท :                  : 100 : 1
หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม)
 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) (เพิ่มเติม)             : 5.50
 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (เพิ่มเติม)             : วันที่ 28 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 ต.ค. 2562
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้น            : 30 ก.ย. 2562
เพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ (XB)              : 27 ก.ย. 2562

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ