ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 18 ต.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday October 21, 2019 07:27 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร             ความสัมพันธ์*         ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย               จำหน่าย
CGD    นาย เบน เตชะอุบล          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 17/10/2562   60,000,000   1.00 ซื้อ
CGD    นาย เบน เตชะอุบล          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 17/10/2562   85,000,000   1.00 ซื้อ
SIMAT   นาย ธนายุส โฆสิตสกุล         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 18/10/2562   5,000,000   1.60 ขาย
TNDT   นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 16/10/2562      100   3.88 ซื้อ
TNDT   นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 17/10/2562      900   3.88 ซื้อ
TNDT   นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 17/10/2562     1,000   3.84 ขาย
TWPC   นาย เรน ฮวา โฮ          ผู้รายงาน     NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ 15/10/2562    155,000   5.09 ซื้อ
TWPC   นาย เรน ฮวา โฮ          ผู้รายงาน     NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ 17/10/2562    200,000    - ขาย
TWPC   นาย เรน ฮวา โฮ          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 17/10/2562    200,000    - ซื้อ
MJD    นาย สุริยา พูลวรลักษณ์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 17/10/2562     24,600   3.10 ซื้อ
MJD    นาย สุริยา พูลวรลักษณ์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 17/10/2562     30,000   3.12 ซื้อ
VNG    นางสาว ภัทรา สหวัฒน์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 17/10/2562     85,200   4.77 ซื้อ
STARK   นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 15/10/2562    600,000   1.70 ขาย
STARK   นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 15/10/2562   1,505,000   1.71 ขาย
STARK   นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 15/10/2562    400,000   1.72 ขาย
STARK   นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 16/10/2562   1,050,600   1.72 ขาย
STARK   นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 17/10/2562   1,144,400   1.72 ขาย
ALL    นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 17/10/2562   15,000,000   4.46 ขาย
NDR    นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 18/10/2562     2,500   1.26 ซื้อ
ACC    นาย กานต์ กังพิศดาร         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 16/10/2562     20,000   0.70 ซื้อ
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (ทักษพร กังพิสดาร)
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ