ตลท. รับหลักทรัพย์ SHR เข้าซื้อขายใน SET วันที่ 12 พ.ย.

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday November 11, 2019 17:09 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (SHR) บริษัทย่อยของ บมจ.สิงห์ เอสเตท (S) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่มีนโยบายสนับสนุนให้บริษัทลูกซึ่งเป็นบริษัทหลักในการประกอบธุรกิจด้านโรงแรมและรีสอร์ท สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้ด้วยตนเอง จึงนำ SHR เข้าจดทะเบียน (Spin Off) และเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "SHR" ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

SHR ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัท (Holding Company) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักด้านการลงทุนและบริหารงานโรงแรมและรีสอร์ทระดับบนและระดับลักชัวรี่ ในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมระดับโลก โดยโรงแรมแห่งแรก คือโรงแรมสันติบุรี เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2533 ปัจจุบัน SHR มีจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 4,647 ห้อง จากโรงแรมและรีสอร์ท จำนวน 39 แห่ง ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐมัลดีฟส์ สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ สาธารณรัฐมอริเชียส และ สหราชอาณาจักร ภายใต้การบริหารจัดการทั้งในรูปแบบการบริหารจัดการเอง และภายใต้แบรนด์โรงแรมที่มีชื่อเสียง อาทิ Hilton Hardrock และ Outrigger โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยของแต่ละโรงแรม ณ 30 มิถุนายน 2562 อยู่ที่ 76%-79%

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 SHR มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 10,781 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 1,437 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 5.20 บาท บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 17,968 ล้านบาท มีมูลค่าระดมทุนรวม 7,475 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 18,687 ล้านบาท โดยมี ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และธนาคารกรุงไทย เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบล.เคที ซีมีโก้ และบล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) เป็นผู้ร่วมจัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ

นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร S เปิดเผยว่า การเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ SHR จะเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจด้านธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทของกลุ่มสิงห์ เอสเตท โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปใช้ในการลงทุนพัฒนาปรับปรุงทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ชำระคืนเงินกู้เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน รวมทั้งนำเงินส่วนหนึ่งไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

หลัง IPO แล้ว SHR ยังคงสถานะเป็นบริษัทย่อยของ S โดยกลุ่ม S จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และถือหุ้นใน SHR รวม 60% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ประกอบด้วย บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จำกัด 48.6% และ S Hotels and Resorts (SG) Pte. Ltd. 11.4%)

SHR มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและที่ SHR กำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุนและการขยายกิจการ การสำรองเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้สัญญากู้ยืมเงิน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ