ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 13 พ.ย. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday November 13, 2019 08:23 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ขอแก้ไข รายละเอียดการขึ้นเครื่องหมาย XD ของ PTL จากเดิมวันที่ 21 พ.ย. 2562 เปลี่ยนเป็นวันที่ 25 พ.ย.2562 (ตามข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 12 พ.ย. 2562 เวลา 8:44 น.) โดยเนื้อหาที่ถูกต้อง หลังแก้ไขแล้วเป็นดังนี้

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

ตุลาคม 2562
 18 ต.ค.-22 พ.ย.   RCI    เสนอซื้อ     578,829,365 หุ้น หุ้นละ 4.00 บาท

พฤศจิกายน 2562
 13 พ.ย.       ACE    หลักทรัพย์ใหม่   10,175,999,960 หุ้น หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (SET)
            GLANDRT  XD       หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            NCL-W3   XE       1 : 1.50 @ 2.40 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 21 พ.ย.-5 ธ.ค. 2562)
            LIT    หลักทรัพย์เพิ่มทุน  1,200 หุ้น
            RS     หลักทรัพย์เพิ่มทุน  1,004 หุ้น
            MC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. 2561-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TLGF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2262 บาท (รอบ 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 14 พ.ย.       JASIF   XD       หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TMILL   XD       หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TSTE    XD       หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 15 พ.ย.       CHAYO   XD       หุ้นละ 0.0027778 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 20 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

 18 พ.ย.       ATP30   XD       หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CPNCG   XD       หุ้นละ 0.1848 บาท (รอบ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            DIF    XD       หุ้นละ 0.1656 บาท (รอบ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            POPF    XD       หุ้นละ 0.1569 บาท (รอบ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PPF    XD       หุ้นละ 0.092 บาท (รอบ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SIRIP   XD       หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ERWPF   XN       หุ้นละ 0.0823 บาท
 19 พ.ย.       HREIT   XD       หุ้นละ 0.1987 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TPRIME   XD       หุ้นละ 0.1307 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TPRIME   XN       หุ้นละ 0.0616 บาท
 20 พ.ย.       B-WORK   XD       หุ้นละ 0.188 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            CPNREIT  XD       หุ้นละ 0.406 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            IMPACT   XD       หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SAAM    XD       หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SPRIME   XN       หุ้นละ 0.176 บาท
            LANNA   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 21 พ.ย.       BKI    XD       หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MCS    XD       หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHA    XD       หุ้นละ 0.0815 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHAUP   XD       หุ้นละ 0.0925 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MPG    XR       4 : 1 @ 0.18 บาท (จองซื้อ 16 - 20 ธ.ค. 2562)
            WHART   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1715 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

AJA-W1 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 22 พ.ย.       BGC    XD       หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BOFFICE  XD       หุ้นละ 0.1632 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BSBM    XD       หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            INSET   XD       หุ้นละ 0.035 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MGT    XD       หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SRIPANWA  XD       หุ้นละ 0.2204 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SUTHA   XD       หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            BOFFICE  XN       หุ้นละ 0.0081 บาท
 25 พ.ย.       AIMCG   XD       หุ้นละ 0.1904 บาท (รอบ 3 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AIMIRT   XD       หุ้นละ 0.1365 บาท (รอบ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            APCS    XD       หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            IVL    XD       หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHK    XD       หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PTL    XD       หุ้นละ 0.36 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            NBC    XR       2 : 1 @ 0.53 บาท (จองซื้อ 18 - 24 ธ.ค. 2562)
            NMG    XR       3 : 10 @ 0.06 บาท (จองซื้อ 12 - 18 ธ.ค. 2562)
 26 พ.ย.       DCC    XD       หุ้นละ 0.022 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            HPT    XD       หุ้นละ 0.0181 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            KAMART   XD       หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SPC    XD       หุ้นละ 0.60 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            CHUO    XR       1 : 1 @ 0.10 บาท (จองซื้อ 16 - 20 ธ.ค. 2562)
            MILL-W3  ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            WHABT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.148 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

TMB-T1 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 27 พ.ย.       AMATAR   XD       หุ้นละ 0.185 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TNH    XD       หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2561-31 ก.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MILL-W3  XE       1 : 1.099 @ 2.732 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 4 - 19 ธ.ค. 2562)
            LHHOTEL  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            QHHR    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 28 พ.ย.       SVH    จ่ายปันผล     หุ้นละ 7.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TMILL   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TSTE    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

CHEWA-W1 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 29 พ.ย.       CRYSTAL  XN       หุ้นละ 0.1313 บาท
            GLANDRT  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 30 พ.ย.       BTS-W4   เพิกถอนหลักทรัพย์  -

TCMC-W2 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

ธันวาคม 2562
 02 ธ.ค.       JASIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 03 ธ.ค.       CHAYO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0027778 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 20 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

 04 ธ.ค.       ATP30   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CPNCG   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1848 บาท (รอบ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            DIF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1656 บาท (รอบ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MCS    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            POPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1569 บาท (รอบ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.092 บาท (รอบ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SIRIP   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHAUP   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0925 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 06 ธ.ค.       AIMCG   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1904 บาท (รอบ 3 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AIMIRT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1365 บาท (รอบ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            APCS    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            BKI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            B-WORK   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.188 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            CPNREIT  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.406 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            INSET   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.035 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SAAM    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SUTHA   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            WHA    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0815 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 07 ธ.ค.       NCL-W3   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 09 ธ.ค.       BGC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BSBM    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            LHK    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MGT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PTL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.36 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 11 ธ.ค.       DCC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.022 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            HPT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0181 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            IVL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KAMART   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SPC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.60 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SRIPANWA  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2204 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TPRIME   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1307 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 12 ธ.ค.       BOFFICE  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1632 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 13 ธ.ค.       AMATAR   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.185 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            IMPACT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 16 ธ.ค.       BTS    XW       10 : 1
 19 ธ.ค.       TNH    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2561-31 ก.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 20 ธ.ค.       HREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1987 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 21 ธ.ค.       MILL-W3  เพิกถอนหลักทรัพย์  -

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ