ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 15 พ.ย. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 08:20 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

ตุลาคม 2562
 18 ต.ค.-22 พ.ย.   RCI    เสนอซื้อ      578,829,365 หุ้น หุ้นละ 4.00 บาท
พฤศจิกายน 2562
 15 พ.ย.       TPS    หลักทรัพย์ใหม่    280,000,000 หุ้น กลุ่มเทคโนโลยี (MAI)
            CHAYO   XD        หุ้นละ 0.0027778 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
                          หุ้นปันผล 20 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม
            U     หลักทรัพย์เพิ่มทุน   604 หุ้น
 18 พ.ย.       ATP30   XD        หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CPNCG   XD        หุ้นละ 0.1848 บาท (รอบ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            DIF    XD        หุ้นละ 0.1656 บาท (รอบ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            POPF    XD        หุ้นละ 0.1569 บาท (รอบ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PPF    XD        หุ้นละ 0.092 บาท (รอบ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SIRIP   XD        หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ERWPF   XN        หุ้นละ 0.0823 บาท
            ASIAN   เปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์  ชื่อบริษัทเดิม: บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
                          Asian Seafoods Coldstorage Public Company Limited
                          ชื่อบริษัทใหม่: บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
                          Asian Sea Corporation Public Company Limited
                          ไม่เปลี่ยนแปลงชื่อย่อ
 19 พ.ย.       HREIT   XD        หุ้นละ 0.1987 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TPRIME   XD        หุ้นละ 0.1307 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TPRIME   XN        หุ้นละ 0.0616 บาท
 20 พ.ย.       B-WORK   XD        หุ้นละ 0.188 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            CPNREIT  XD        หุ้นละ 0.406 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            IMPACT   XD        หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SAAM    XD        หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SPRIME   XN        หุ้นละ 0.176 บาท
            LANNA   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 21 พ.ย.       BKI    XD        หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MCS    XD        หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHA    XD        หุ้นละ 0.0815 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHAUP   XD        หุ้นละ 0.0925 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MPG    XR        4 : 1 @ 0.18 บาท (จองซื้อ 16 - 20 ธ.ค. 2562)
            WHART   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1715 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AJA-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 22 พ.ย.       BGC    XD        หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BOFFICE  XD        หุ้นละ 0.1632 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BSBM    XD        หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            INSET   XD        หุ้นละ 0.035 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MGT    XD        หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SRIPANWA  XD        หุ้นละ 0.2204 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SUTHA   XD        หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            BOFFICE  XN        หุ้นละ 0.0081 บาท
 25 พ.ย.       AIMCG   XD        หุ้นละ 0.1904 บาท (รอบ 3 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AIMIRT   XD        หุ้นละ 0.1365 บาท (รอบ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            APCS    XD        หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            BKKCP   XD        หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            IVL    XD        หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHK    XD        หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PTL    XD        หุ้นละ 0.36 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TIF1    XD        หุ้นละ 0.136 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            NBC    XR        2 : 1 @ 0.53 บาท (จองซื้อ 18 - 24 ธ.ค. 2562)
            NMG    XR        3 : 10 @ 0.06 บาท (จองซื้อ 12 - 18 ธ.ค. 2562)
 26 พ.ย.       BROOK   XD        หุ้นละ 0.02 บาท (พิเศษ) (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            BRRGIF   XD        หุ้นละ 0.14846 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            BTSGIF   XD        หุ้นละ 0.103 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DCC    XD        หุ้นละ 0.022 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            FTREIT   XD        หุ้นละ 0.167 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            HPT    XD        หุ้นละ 0.0181 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            KAMART   XD        หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LPH    XD        หุ้นละ 0.075 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ROJNA   XD        หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SHREIT   XD        หุ้นละ 0.0285 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SPC    XD        หุ้นละ 0.60 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            CHUO    XR        1 : 1 @ 0.10 บาท (จองซื้อ 16 - 20 ธ.ค. 2562)
            BTSGIF   XN        หุ้นละ 0.123 บาท
            SHREIT   XN        หุ้นละ 0.0657 บาท
            MILL-W3  ซื้อขายวันสุดท้าย   -
            WHABT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.148 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TMB-T1   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 27 พ.ย.       AMATAR   XD        หุ้นละ 0.185 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ASIA    XD        หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            CPR    XD        หุ้นละ 0.2312 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            ICN    XD        หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PRM    XD        หุ้นละ 0.06 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SEAFCO   XD        หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SPI    XD        หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SUPER   XD        หุ้นละ 0.011 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TNH    XD        หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2561-31 ก.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MILL-W3  XE        1 : 1.099 @ 2.732 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 4 - 19 ธ.ค. 2562)
            LHHOTEL  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            QHHR    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 28 พ.ย.       EPG    XD        หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PREB    XD        หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            RAM    XD        หุ้นละ 0.90 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SVH    จ่ายปันผล     หุ้นละ 7.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TMILL   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TSTE    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            CHEWA-W1  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 29 พ.ย.       CRYSTAL  XN        หุ้นละ 0.1313 บาท
            GLANDRT  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 30 พ.ย.       BTS-W4   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
            TCMC-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
ธันวาคม 2562
 02 ธ.ค.       JASIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 03 ธ.ค.       CHAYO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0027778 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
                          หุ้นปันผล 20 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม
 04 ธ.ค.       ATP30   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CPNCG   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1848 บาท (รอบ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            DIF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1656 บาท (รอบ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MCS    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            POPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1569 บาท (รอบ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.092 บาท (รอบ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SIRIP   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHAUP   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0925 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 06 ธ.ค.       AIMCG   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1904 บาท (รอบ 3 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AIMIRT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1365 บาท (รอบ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            APCS    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            BKI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            B-WORK   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.188 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            CPNREIT  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.406 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            INSET   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.035 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SAAM    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SUTHA   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            WHA    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0815 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 07 ธ.ค.       NCL-W3   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 09 ธ.ค.       BGC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BSBM    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            LHK    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MGT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PTL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.36 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ROJNA   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 11 ธ.ค.       DCC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.022 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            FTREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.167 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            HPT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0181 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            IVL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KAMART   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SEAFCO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SPC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.60 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SRIPANWA  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2204 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TPRIME   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1307 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 12 ธ.ค.       GOLD    XD        หุ้นละ 0.48 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ASIA    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            BKKCP   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BOFFICE  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1632 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BROOK   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.02 บาท (พิเศษ) (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            EPG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ICN    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LPH    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.075 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PRM    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.06 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SPI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SUPER   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.011 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TIF1    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.136 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 13 ธ.ค.       AMATAR   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.185 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BRRGIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.14846 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            BTSGIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.103 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CPR    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2312 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            IMPACT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PREB    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            RAM    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.90 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 16 ธ.ค.       BTS    XW        10 : 1
 19 ธ.ค.       TNH    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2561-31 ก.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 20 ธ.ค.       HREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1987 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 21 ธ.ค.       MILL-W3  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 24 ธ.ค.       FPT    XD        หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 25 ธ.ค.       SHREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0285 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
มกราคม 2563
 03 ม.ค.       RWI    XW        2 : 1
กุมภาพันธ์ 2563
 07 ก.พ.       FPT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 14 ก.พ.       GOLD    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.48 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ