ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 96,723 ล้านบาท

ข่าวหุ้น-การเงิน 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 17:36 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 96,723 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 21,580 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 7,839 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 875 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.46% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 875 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 875 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) สำหรับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 718 ล้านบาท ด้านปัจจัย ต่างประเทศ การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนยังคงมีอุปสรรค โดยสหรัฐฯ เรียกร้องให้จีนซื้อสินค้าเกษตรมากขึ้น ขณะที่จีนปฏิเสธเงื่อนไข ของสหรัฐฯ ที่ต้องการให้จีนยุติการบังคับถ่ายโอนเทคโนโลยี และจีนยังเรียกร้องให้สหรัฐฯ ระงับการเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีน ก่อนที่จะมีการทำข้อตกลงการค้าเฟสแรก สำหรับยอด Holding ของนักลงทุนต่างชาติ ณ สิ้นสัปดาห์นี้ปรับลดลง 3,712 ล้านบาท จาก 916,774 ล้านบาท ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 913,062 ล้านบาท

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้
ตลาดตราสารหนี้ไทย        15-11-2019     %Change
มูลค่าการซื้อขาย        96,723.05 ลบ.
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน  1.29 %     -0.01 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี    1.31 %      0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี    1.46 %      0.00 %
มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)
ประเภทตราสาร           ล้านบาท     %Change
ตั๋วเงินคลัง              0.00       n/a
พันธบัตรรัฐบาล          17,896.80       +4 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล          0.00       n/a
พันธบัตร ธปท.          73,661.63      +76 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ         2,988.81     +1737 %
หุ้นกู้เอกชน            1,581.50      -45 %
พันธบัตรต่างประเทศ           0.00       n/a
หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ