ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 2 ธ.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday December 2, 2019 08:17 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ธันวาคม 2562
 02 ธ.ค.       CTARAF   XD       หุ้นละ 0.0835 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KPNPF   XD       หุ้นละ 0.1025 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MJLF    XD       หุ้นละ 0.185 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHART   XD       หุ้นละ 0.0965 บาท (รอบ 1 ต.ค.-15 พ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            CTARAF   XN       หุ้นละ 0.044 บาท
            MONTRI   ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            JASIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 03 ธ.ค.       BCPG    XD       หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LRH    XD       หุ้นละ 9.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SPF    XD       หุ้นละ 0.335 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            URBNPF   XN       หุ้นละ 0.125 บาท
            CHAYO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0027778 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 20 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

 04 ธ.ค.       SSC    XD       หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ATP30   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CPNCG   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1848 บาท (รอบ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            DIF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1656 บาท (รอบ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MCS    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            POPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1569 บาท (รอบ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.092 บาท (รอบ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SIRIP   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHAUP   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0925 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 06 ธ.ค.       AIMCG   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1904 บาท (รอบ 3 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AIMIRT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1365 บาท (รอบ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            APCS    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            BKI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            B-WORK   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.188 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            CPNREIT  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.406 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            INSET   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.035 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SAAM    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SUTHA   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            WHA    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0815 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 07 ธ.ค.       MONTRI   เพิกถอนหลักทรัพย์  -

NCL-W3 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 09 ธ.ค.       BGC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BSBM    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            LHK    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MGT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PTL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.36 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ROJNA   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 11 ธ.ค.       GVREIT   XD       หุ้นละ 0.2193 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            JAS    XD       หุ้นละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TPIPL   XD       หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            DCC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.022 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            FTREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.167 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            HPT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0181 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            IVL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KAMART   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SEAFCO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SPC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.60 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SRIPANWA  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2204 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TPRIME   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1307 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 12 ธ.ค.       AOT    XD       หุ้นละ 1.05 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            GOLD    XD       หุ้นละ 0.48 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            OISHI   XD       หุ้นละ 2.90 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TPIPP   XD       หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            ASIA    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            BKKCP   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BOFFICE  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1632 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BROOK   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.02 บาท (ปันผลพิเศษ) (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            EPG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ICN    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LPH    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.075 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PRM    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.06 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SPI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SUPER   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.011 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TIF1    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.136 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 13 ธ.ค.       AMATAR   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.185 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BRRGIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.14846 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            BTSGIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.103 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CPR    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2312 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            FUTUREPF  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.3624 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            IMPACT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PREB    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            RAM    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.90 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TMB    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 16 ธ.ค.       BTS    XW       10 : 1
 17 ธ.ค.       BCPG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 18 ธ.ค.       WHART   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0965 บาท (รอบ 1 ต.ค.-15 พ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 19 ธ.ค.       CPTGF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2085 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CTARAF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0835 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            EGATIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            KPNPF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1025 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MJLF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.185 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNIT2   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.065 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TFFIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1195 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TNH    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2561-31 ก.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TTLPF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.431 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 20 ธ.ค.       HREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1987 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LRH    จ่ายปันผล     หุ้นละ 9.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            M-STOR   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.335 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 21 ธ.ค.       MILL-W3  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 23 ธ.ค.       HPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0965 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-II    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 24 ธ.ค.       FPT    XD       หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            JAS    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 25 ธ.ค.       GVREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2193 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SHREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0285 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 26 ธ.ค.       TPIPL   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 27 ธ.ค.       TPIPP   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

มกราคม 2563
 03 ม.ค.       RWI    XW       2 : 1
 28 ม.ค.       TSC    XD       หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 30 ม.ค.       UV     XD       หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

กุมภาพันธ์ 2563
 06 ก.พ.       IRC    XD       หุ้นละ 0.4164 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KTIS    XD       หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            AOT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.05 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 07 ก.พ.       FPT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 13 ก.พ.       METCO   XD       หุ้นละ 10.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 14 ก.พ.       GOLD    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.48 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            UV     จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 21 ก.พ.       KTIS    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TSC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 28 ก.พ.       IRC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.4164 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            OISHI   จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.90 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SSC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ