ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 108,968 ล้านบาท

ข่าวหุ้น-การเงิน 21 มกราคม พ.ศ. 2563 17:30 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 108,968 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 31,331 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่มีใบอนุญาตเพื่อค้าตราสารหนี้ ซื้อสุทธิ 10,588 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 210 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.25% ปรับตัวลดลง จากเมื่อวาน -0.02%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า ประมาณ 1-3 bps. ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 210 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 210 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 631 ล้านบาท ด้านปัจจัยต่างประเทศ ธนาคารกลางญี่ปุ่นมี มติคงอัตราดอกเบี้ยยโยบายไว้ที่ระดับ -0.1% พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจปีงบประมาณ 2563 จาก 0.7% เป็น 0.9%

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้
ตลาดตราสารหนี้ไทย 21-01-2020 %Change
มูลค่าการซื้อขาย 108,967.87 ลบ.
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 1.11 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 1.15 % -0.01 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 1.25 % -0.02 %
มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)
ประเภทตราสาร ล้านบาท %Change
ตั๋วเงินคลัง 0.00 n/a
พันธบัตรรัฐบาล 19,437.75 +90 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00 n/a
พันธบัตร ธปท. 82,925.67 +126 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 307.82 -25 %
หุ้นกู้เอกชน 4,052.84 +54 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00 n/a
หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ