ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 27 ม.ค. 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน 27 มกราคม พ.ศ. 2563 08:06 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 24 มกราคม 2563

ธันวาคม 2562
13 ธ.ค.-18 ก.พ. SPORT เสนอซื้อ 305,139,946 หุ้น หุ้นละ 0.17 บาท
27 ธ.ค.-03 ก.พ. ROBINS เสนอซื้อ 512,852,985 หุ้น หุ้นละ 66.50 บาท
มกราคม 2563
02 ม.ค.-05 มี.ค. CNS เสนอซื้อ 305,809,069 หุ้น หุ้นละ 2.51 บาท
มกราคม 2563
27 ม.ค. BTS XD หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TLGF XD หุ้นละ 0.2219 บาท (รอบ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
ERWPF ลดทุนจดทะเบียน จากหุ้นละ 9.2528 บาท เป็นหุ้นละ 9.1705 บาท
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน
28 ม.ค. TSC XD หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561 - 30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
STAR-W3 ซื้อขายวันสุดท้าย -
29 ม.ค. YCI XR 1 : 2 @ 10.00 บาท (จองซื้อ 19 - 25 ก.พ. 2563)
STAR-W3 XE 1 : 1 @ 4.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 6 - 20 ก.พ. 2563)
QHOP XN หุ้นละ 0.15 บาท
30 ม.ค. SCB XD หุ้นละ 0.75 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
SCB-P XD หุ้นละ 0.75 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
UV XD หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
กุมภาพันธ์ 2563
01 ก.พ. TWZ-W5 เพิกถอนหลักทรัพย์ -
04 ก.พ. WP XD หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
MGE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.21 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
05 ก.พ. TAPAC XD หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 พ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
06 ก.พ. IRC XD หุ้นละ 0.4164 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561 - 30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
KTIS XD หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
AOT จ่ายปันผล หุ้นละ 1.05 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
07 ก.พ. FPT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
08 ก.พ. GJS-W3 เพิกถอนหลักทรัพย์ -
PDJ-W3 เพิกถอนหลักทรัพย์ -
12 ก.พ. BTS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
13 ก.พ. METCO XD หุ้นละ 10.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
14 ก.พ. GOLD จ่ายปันผล หุ้นละ 0.48 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561 - 30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SCB จ่ายปันผล หุ้นละ 0.75 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
SCB-P จ่ายปันผล หุ้นละ 0.75 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
TLGF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.2219 บาท (รอบ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
UV จ่ายปันผล หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
17 ก.พ. NEX XR 4 : 1 @ 2.50 บาท (จองซื้อ 11 - 17 มี.ค. 2563)
19 ก.พ. UKEM-W2 XE 1 : 1 @ 0.50 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 27 ก.พ. - 12 มี.ค. 2563)
NUSA-W3 เพิกถอนหลักทรัพย์ -
20 ก.พ. KWG XR 1.7561 : 1 (จองซื้อ 13 - 19 มี.ค. 2563)
WP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
21 ก.พ. KTIS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
TSC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561 - 30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
22 ก.พ. STAR-W3 เพิกถอนหลักทรัพย์ -
28 ก.พ. PICO XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 พ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
IRC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.4164 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561 - 30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
METCO จ่ายปันผล หุ้นละ 10.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
OISHI จ่ายปันผล หุ้นละ 2.90 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
SSC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
มีนาคม 2563
04 มี.ค. KSL XD หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
T XR 10 : 1 @ 0.03 (จองซื้อ 26 มี.ค. - 1 เม.ย. 2563)
20 มี.ค. KSL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
PICO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 พ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
24 มี.ค. TAPAC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 พ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
เมษายน 2563
02 เม.ย. IRCP XR 5 : 1.50 @ 0.58 บาท (จองซื้อ 20 - 24 เม.ย. 2563)
03 เม.ย. COTTO XD หุ้นละ 0.012 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
23 เม.ย. COTTO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.012 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ