สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 17 ก.พ.63

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday February 17, 2020 13:24 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเรียงลำดับตามวันที่

วันที่ XD    ชื่อหุ้น        ปันผล/หุ้น  ชนิดปันผล           รอบดำเนินงาน  วันที่จ่ายปันผล    หมายเหตุ
17 ก.พ.63   JASIF       0.20 บาท   เงินสด         1 ต.ค.-31ธ.ค.62   4 มี.ค.63     -
18 ก.พ.63   RAM        0.90 บาท   เงินสด            กำไรสะสม   28 ก.พ.63     -
19 ก.พ.63   ADVANC      3.56 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62  22 เม.ย.63     -
24 ก.พ.63   FTREIT     0.1670 บาท   เงินสด         1 ต.ค.-31ธ.ค.62   11 มี.ค.63     -
25 ก.พ.63   GLANDRT     3.9040 บาท   เงินสด            กำไรสะสม   12 มี.ค.63     -
25 ก.พ.63   GLANDRT     0.2078 บาท   เงินสด         1 ต.ค.-31ธ.ค.62   12 มี.ค.63     -
25 ก.พ.63   LHHOTEL     0.2900 บาท   เงินสด         1 ต.ค.-31ธ.ค.62   12 มี.ค.63     -
25 ก.พ.63   LHPF      0.0900 บาท   เงินสด         1 ต.ค.-31ธ.ค.62   12 มี.ค.63     -
25 ก.พ.63   LHSC      0.1550 บาท   เงินสด        1 พ.ย.-31 ธ.ค.62   12 มี.ค.63     -
25 ก.พ.63   QHHR      0.1980 บาท   เงินสด         1 ต.ค.-31ธ.ค.62   12 มี.ค.63     -
25 ก.พ.63   QHPF      0.2430 บาท   เงินสด       1 พ.ย.61-31 ธ.ค.62   12 มี.ค.63     -
25 ก.พ.63   THCOM       0.20 บาท   เงินสด            กำไรสะสม  21 เม.ย.63     -
25 ก.พ.63   INTUCH      1.30 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62  23 เม.ย.63     -
25 ก.พ.63   VGI       0.045 บาท   เงินสด        1 เม.ย.-30 ก.ย.62   6 มี.ค.63     -
26 ก.พ.63   BTSGIF      0.181 บาท   เงินสด         1 ต.ค.-31ธ.ค.62   13 มี.ค.63     -
26 ก.พ.63   FUTUREPF    0.3616 บาท   เงินสด         1 ต.ค.-31ธ.ค.62   13 มี.ค.63     -
26 ก.พ.63   GPSC       0.80 บาท   เงินสด            กำไรสะสม  17 เม.ย.63     -
26 ก.พ.63   IRPC       0.10 บาท   เงินสด            กำไรสะสม  24 เม.ย.63     -
26 ก.พ.63   IMPACT      0.30 บาท   เงินสด         1 ต.ค.-31ธ.ค.62   12 มี.ค.63     -
26 ก.พ.63   LPN        0.40 บาท   เงินสด            กำไรสะสม   9 เม.ย.63     -
26 ก.พ.63   PLANB      0.0618 บาท   เงินสด  1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม   11 มี.ค.63     -
26 ก.พ.63   QHOP       0.12 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   13 มี.ค.63     -
27 ก.พ.63   GGC        0.20 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62  29 เม.ย.63     -
27 ก.พ.63   GVREIT     0.2165 บาท   เงินสด         1 ต.ค.-31ธ.ค.62   13 มี.ค.63     -
27 ก.พ.63   SPVI       0.10 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62  22 เม.ย.63     -
27 ก.พ.63   TOP        0.50 บาท   เงินสด            กำไรสะสม  21 เม.ย.63     -
28 ก.พ.63   MBKET       0.18 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62  20 เม.ย.63     -
28 ก.พ.63   PICO       0.25 บาท   เงินสด       1 พ.ย.61-31 ต.ค.62   20 มี.ค.63     -
28 ก.พ.63   PM        0.53 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   11 พ.ค.63     -
28 ก.พ.63   PPP        0.20 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   11 พ.ค.63     -
28 ก.พ.63   PT        0.40 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   11 พ.ค.63     -
28 ก.พ.63   TASCO       1.10 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62  24 เม.ย.63     -
2 มี.ค.63   AMATAR      0.17 บาท   เงินสด         1 ต.ค.-31ธ.ค.62   20 มี.ค.63     -
2 มี.ค.63   BLAND       0.04 บาท   เงินสด            กำไรสะสม   13 มี.ค.63     -
4 มี.ค.63   KSL        0.05 บาท   เงินสด            กำไรสะสม   20 มี.ค.63     -
19 มี.ค.63   MACO       0.016 บาท   เงินสด        1 ก.ค.-31 ธ.ค.62   15 พ.ค.63     -
31 มี.ค.63   SF        0.22 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62  16 เม.ย.63     -
3 เม.ย.63   COTTO      0.012 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62  23 เม.ย.63     -
3 เม.ย.63   Q-CON       0.18 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62  23 เม.ย.63     -
9 เม.ย.63   SCC        7.00 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62  27 เม.ย.63     -
9 เม.ย.63   TOG        0.15 บาท   เงินสด  1 ก.ค.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม  30 เม.ย.63     -
10 เม.ย.63  S11        0.28 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62  30 เม.ย.63     -
10 เม.ย.63  SAMCO       0.09 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62  30 เม.ย.63     -
16 เม.ย.63  KTC        0.88 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62  30 เม.ย.63     -
21 เม.ย.63  AIT        1.40 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   7 พ.ค.63     -
23 เม.ย.63  YUASA       0.35 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   8 พ.ค.63     -
24 เม.ย.63  ROH       1.4346 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   13 พ.ค.63     -
30 เม.ย.63  AHC        0.45 บาท   เงินสด        1 ม.ค.-31 ธ.ค.62   18 พ.ค.63     -

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ