ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 15 พ.ค. 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday May 18, 2020 07:41 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร             ความสัมพันธ์*         ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน  ราคา วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย               จำหน่าย
GPI   นาย จาตุรนต์ โกมลมิศร์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 15/05/2563     30,000  1.25 ซื้อ
SUSCO  นาย อัมรินทร์ สิมะโรจน์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 14/05/2563     50,000  2.04 ซื้อ
SINGER  นาย พีรนาถ โชควัฒนา         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 14/05/2563     26,300  7.05 ซื้อ
DDD   นาย ศุภวัฒน์ วนิชประภา        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 15/05/2563     20,000  17.10 ซื้อ
DELTA  นาย เป๋อ เหวิน หยู          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 14/05/2563     5,600  53.72 ซื้อ
NER   นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 12/05/2563   1,300,000  2.20 ซื้อ
NER   นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 14/05/2563   1,150,000  2.33 ซื้อ
NER   นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 15/05/2563   9,568,000  2.38 ซื้อ
BM    นาย วินัย วงศ์สว่างรัศมี        ผู้รายงาน          วอร์แรนท์ 15/05/2563    500,000  0.09 ขาย
BGT   นาย นพดล ธรรมวัฒนะ         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 15/05/2563     77,800  0.60 ซื้อ
PRIME  พลอากาศเอก สุรศักดิ์ มีมณี       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 14/05/2563     50,000  0.37 ซื้อ
KUN   นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 14/05/2563     32,000  0.90 ซื้อ
KUN   นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 14/05/2563     30,000  0.91 ซื้อ
KUN   นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 14/05/2563     22,000  0.92 ซื้อ
KUN   นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 14/05/2563     32,000  0.93 ซื้อ
KUN   นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 14/05/2563     42,000  0.94 ซื้อ
KUN   นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 14/05/2563    100,000  0.95 ซื้อ
SFLEX  นาย พิเชฐพงศ์ ศรีตะปันย์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 15/05/2563     6,500  7.70 ซื้อ
SMT   นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 14/05/2563     3,000  0.90 ซื้อ
SMT   นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 14/05/2563     3,000  0.89 ขาย
SMART  นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 30/04/2563     50,000  0.96 ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม)
SMART  นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 07/05/2563     35,500  0.95 ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม)
SMART  นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 07/05/2563     50,000  0.96 ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม)
SMART  นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 14/05/2563     50,000  1.03 ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม)
MCS   นาย พรชัย พิศาลอนุกูลกิจ        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 15/05/2563     10,000  10.50 ขาย
OSP   นางสาว สุทิพา ปัญญามหาทรัพย์      ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 15/05/2563     50,000  42.00 ขาย
HUMAN  นาย อโณทัย อดุลพันธุ์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 15/05/2563    200,000  7.20 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ