ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 25 พ.ค. 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday May 25, 2020 08:27 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

พฤษภาคม 2563
  20 พ.ค.-23 ก.ค.      GOLD        เสนอซื้อ               101,096,099 หุ้น หุ้นละ 8.50 บาท

พฤษภาคม 2563
  25 พ.ค.              BGC         XD                   หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       B-WORK      XD                   หุ้นละ 0.1951 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       CPNREIT     XD                   หุ้นละ 0.2707 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       FTREIT      XD                   หุ้นละ 0.1670 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       AYUD        หลักทรัพย์เพิ่มทุน         4,301,970 หุ้น
                       EIC         เปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์       ชื่อบริษัทเดิม: บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

Electronics Industry Public Company Limited

ชื่อบริษัทใหม่: บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Wow Factor Public Company Limited

ไม่เปลี่ยนแปลงชื่อย่อ

                       ANAN        จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.0265 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       CMR         จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.0585 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
                       NEW         จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       NPK         จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
                       RJH         จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.50 บาท  (รอบ 1 ก.ค. -31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       SPA         จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นปันผล 2 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

                       TCOAT       จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.75 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
                       TRU         จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
                       TWPC        จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.134 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
                       WHA         จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.0535 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
  26 พ.ค.              AMATAR      XD                   หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       DIF         XD                   หุ้นละ 0.261 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       IVL         XD                   หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       YGG         XD                   หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       FPT         XR                   1 : 0.15 @ 10.60 บาท (จองซื้อ 29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2563)
                       HYDRO       XR                   1 : 1 @ 0.14 บาท (จองซื้อ 15 - 19 มิ.ย. 2563)
                       BKER        XN                   หุ้นละ 0.16 บาท
                       COM7        จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

หุ้นละ 0.20 บาท (ปันผลพิเศษ) (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

                       FMT         จ่ายปันผล              หุ้นละ 1.625 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       HUMAN       จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       JWD         จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       KAMART      จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
  27 พ.ค.              AIMCG       XD                   หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       AIMIRT      XD                   หุ้นละ 0.2047 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       FUTUREPF    XD                   หุ้นละ 0.2000 บาท  ปันผลจากกำไรสะสม
                       JASIF       XD                   หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       JUBILE      XD                   หุ้นละ 0.49 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       OISHI       XD                   หุ้นละ 0.51 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       ROJNA       XD                   หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       SUTHA       XD                   หุ้นละ  บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
                       AP          จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.40 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
                       CI          จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.0155 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
                       CMC         จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.025 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
                       CPR         จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       M-CHAI      จ่ายปันผล              หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       RAM         จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.90 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
                       SST         จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.0111111111 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 10 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

                       TPIPL       จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
                       TRT         จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       TWP         จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.074 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
                       VIBHA       จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       DREIT       ลดทุนจดทะเบียน         จากหุ้นละ 8.8552 บาท เป็นหุ้นละ 8.7758 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์

  28 พ.ค.              APURE       XD                   หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       BKI         XD                   หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       BRRGIF      XD                   หุ้นละ 0.11529 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
                       CPN         XD                   หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       CPTGF       XD                   หุ้นละ 0.2015 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       EGATIF      XD                   หุ้นละ 0.2073 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       ILM         XD                   หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       KAMART      XD                   หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       TFFIF       XD                   หุ้นละ 0.1032 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
                       TTLPF       XD                   หุ้นละ 0.44 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       JCKH        XR                   5 : 1 @ 0.35 บาท (จองซื้อ 22 - 26 มิ.ย. 2563)
                       BRRGIF      XN                   หุ้นละ 0.20 บาท
                       CHAYO       จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.0037037 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 15 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

                       NOBLE       จ่ายปันผล              หุ้นละ 2.20 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
                       SANKO       จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       TC          จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       TMILL       จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       TSTE        จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
  29 พ.ค.              BKKCP       XD                   หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       CCP         XD                   หุ้นละ 0.01 บาท  ปันผลจากกำไรสะสม
                       LHHOTEL     XD                   หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       LHPF        XD                   หุ้นละ 0.075 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       QHHR        XD                   หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       SEAFCO      XD                   หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       TIF1        XD                   หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       ENGY        จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       PSTC        จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.010 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
                       SYNTEC      จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       CKP-W1      เพิกถอนหลักทรัพย์        -
  30 พ.ค.              CI-W1       เพิกถอนหลักทรัพย์        -
                       NOK-W1      เพิกถอนหลักทรัพย์        -
                       SAWAD-W1    เพิกถอนหลักทรัพย์        -
                       SMT-W2      เพิกถอนหลักทรัพย์        -

มิถุนายน 2563
  01 มิ.ย.              ACE         XD                   หุ้นละ 0.03 บาท  ปันผลจากกำไรสะสม
                       HREIT       XD                   หุ้นละ 0.1715 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       SPF         XD                   หุ้นละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
                       FVC-W2      ซื้อขายวันสุดท้าย         -
                       PPF         จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.1750 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       SIRIP       จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.14 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
  02 มิ.ย.              CTARAF      XD                   หุ้นละ 0.0815 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       IMPACT      XD                   หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       KPNPF       XD                   หุ้นละ 0.088 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       MJLF        XD                   หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       FVC-W2      XE                   1 : 1.04545 @ 0.957 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 11 - 25 มิ.ย. 2563)
                       CTARAF      XN                   หุ้นละ 0.045 บาท
                       WHART       จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.1715 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       EFORL-W3    เพิกถอนหลักทรัพย์        -
                       EFORL-W4    เพิกถอนหลักทรัพย์        -
  04 มิ.ย.              LPN         XD                   หุ้นละ 1.00 บาท  ปันผลจากกำไรสะสม
                       UAC-W2      ซื้อขายวันสุดท้าย         -
                       DCC         จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.031 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
  05 มิ.ย.              UAC-W2      XE                   1 : 1 @ 5.55 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 15 - 29 มิ.ย. 2563)
                       BUI         จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       CPNCG       จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.2515 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       GVREIT      จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.2057 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       JAS         จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
                       KGI         จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.341 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       POPF        จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       SMART       จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
  06 มิ.ย.              B52-W2      เพิกถอนหลักทรัพย์        -
                       TCJ-W2      เพิกถอนหลักทรัพย์        -
  08 มิ.ย.              CRANE-W1    ซื้อขายวันสุดท้าย         -
                       RICHY-W2    ซื้อขายวันสุดท้าย         -
                       FTREIT      จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.1670 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       JUBILE      จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.49 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       TPRIME      จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.1284 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
  09 มิ.ย.              CRANE-W1    XE                   1 : 1 @ 3.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 17 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2563)
                       RICHY-W2    XE                   1 : 1.22449 @ 2.246 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 17 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2563)
  10 มิ.ย.              YCI         XR                   1 : 2 @ 0.80 บาท (จองซื้อ 29 มิ.ย. - 13 ก.ค. 2563)
                       AIMCG       จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       AIMIRT      จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.2047 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       B-WORK      จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.1951 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       CPNREIT     จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.2707 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       HFT         จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.145 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       SUPEREIF    จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.26515 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
  11 มิ.ย.              JMART       XW                   9 : 1
                       BGC         จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       DIF         จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.261 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       IVL         จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       SEAFCO      จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
  12 มิ.ย.              AMATAR      จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       APURE       จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       BKI         จ่ายปันผล              หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       CPN         จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       KAMART      จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       OISHI       จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.51 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       PF          จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.011111111160 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นปันผล 10 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

                       ROJNA       จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       SUTHA       จ่ายปันผล              หุ้นละ  บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
                       YGG         จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
  13 มิ.ย.              VIBHA-W2    เพิกถอนหลักทรัพย์        -
  15 มิ.ย.              UREKA       XW                   3 : 1
                       ACE         จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.03 บาท  ปันผลจากกำไรสะสม
                       CCP         จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.01 บาท  ปันผลจากกำไรสะสม
                       FUTUREPF    จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.2000 บาท  ปันผลจากกำไรสะสม
                       JASIF       จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
  16 มิ.ย.              BRRGIF      จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.11529 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
                       CPTGF       จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.2015 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       EGATIF      จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.2073 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       TFFIF       จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.1032 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
                       TTLPF       จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.44 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
  17 มิ.ย.              BKKCP       จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       TIF1        จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       TH-W2       เพิกถอนหลักทรัพย์        -
  18 มิ.ย.              JCK-W5      ซื้อขายวันสุดท้าย         -
                       LHHOTEL     จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       LHPF        จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.075 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       QHHR        จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
  19 มิ.ย.              JCK-W5      XE                   1 : 1 @ 3.50 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 29 มิ.ย. - 13 ก.ค. 2563)
                       CTARAF      จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.0815 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       IMPACT      จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       KPNPF       จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.088 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       LPN         จ่ายปันผล              หุ้นละ 1.00 บาท  ปันผลจากกำไรสะสม
                       MJLF        จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       SPF         จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
  24 มิ.ย.              VNG         XR                   7 : 1 @ 3.75 บาท (จองซื้อ 14 - 20 ก.ค. 2563)
  26 มิ.ย.              MAX         XR                   8 : 15 @ 0.01 บาท (จองซื้อ 17 - 31 ก.ค. 2563)
                       HREIT       จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.1715 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
  27 มิ.ย.              FVC-W2      เพิกถอนหลักทรัพย์        -
  30 มิ.ย.              AMANAH-WA   เปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ   จากหุ้นละ 1.21 บาท เป็นหุ้นละ 1.10 บาท
                       CSC         จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
                       CSC-P       จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

กรกฎาคม 2563
  01 ก.ค.              KWG         XR                   -  (จองซื้อ 3 - 7 ส.ค. 2563)
                       UAC-W2      เพิกถอนหลักทรัพย์        -
  03 ก.ค.              CRANE-W1    เพิกถอนหลักทรัพย์        -
                       RICHY-W2    เพิกถอนหลักทรัพย์        -
  08 ก.ค.              MINT        XR                   -
  09 ก.ค.              AEC         XR                   2.50 : 1 @ 0.60 บาท (จองซื้อ 10 - 17 ส.ค. 2563)
                       AEC         XW                   2 : 1
  13 ก.ค.              SELIC       XD                   หุ้นละ 0.0076628 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 7.249986 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

                       STANLY      XD                   หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562-31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
  15 ก.ค.              ASN         จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.011111111111 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นปันผล 5 : 1 (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

                       JCK-W5      เพิกถอนหลักทรัพย์        -
  17 ก.ค.              ILM         จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
  20 ก.ค.              AEONTS      จ่ายปันผล              หุ้นละ 2.55 บาท (รอบ 1 ก.ย. 2562 - 29 ก.พ. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
  23 ก.ค.              SELIC       จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.0076628 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 7.249986 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

  29 ก.ค.              STANLY      จ่ายปันผล              หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2562-31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ

สิงหาคม 2563
  05 ส.ค.              DOHOME      จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.018518518519 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นปันผล 6 : 1 (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

  07 ส.ค.              PTL         XD                   หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
  11 ส.ค.              PDJ         จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
  19 ส.ค.              PLE         XD                   หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
  27 ส.ค.              PTL         จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

กันยายน 2563
  01 ก.ย.              ORI         XD                   หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 มิ.ย.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
  11 ก.ย.              PLE         จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
  25 ก.ย.              ORI         จ่ายปันผล              หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 มิ.ย.-31 ธ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ