สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 24 ส.ค.63

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday August 24, 2020 08:35 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 โดยเรียงลำดับตามวันที่

วันที่ XD    ชื่อหุ้น         ปันผล/หุ้น  ชนิดปันผล            รอบดำเนินงาน  วันที่จ่ายปันผล    หมายเหตุ
24 ส.ค.63  AIT         0.25 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   9 ก.ย.63       -
24 ส.ค.63  ASP         0.06 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   8 ก.ย.63       -
24 ส.ค.63  BROOK        0.02 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  10 ก.ย.63       -
24 ส.ค.63  DCC         0.045 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63   3 ก.ย.63       -
24 ส.ค.63  GVREIT       0.1765 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63   4 ก.ย.63       -
24 ส.ค.63  GVREIT       0.1765 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63   8 ก.ย.63       -
24 ส.ค.63  KAMART        0.03 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63   9 ก.ย.63       -
24 ส.ค.63  KCE         0.40 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   9 ก.ย.63       -
24 ส.ค.63  M          0.50 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.63 และกำไรสะสม  10 ก.ย.63       -
24 ส.ค.63  MAKRO        0.40 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   8 ก.ย.63       -
24 ส.ค.63  MGT         0.03 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   9 ก.ย.63       -
24 ส.ค.63  OTO         0.02 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.63 และกำไรสะสม   3 ก.ย.63       -
24 ส.ค.63  QH          0.04 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   8 ก.ย.63       -
24 ส.ค.63  RJH         0.40 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   8 ก.ย.63       -
24 ส.ค.63  RPH         0.03 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   8 ก.ย.63       -
24 ส.ค.63  SINGER        0.10 บาท   เงินสด             กำไรสะสม   9 ก.ย.63       -
24 ส.ค.63  SPCG         0.55 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   3 ก.ย.63       -
24 ส.ค.63  TKN         0.11 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   9 ก.ย.63       -
25 ส.ค.63  B-WORK       0.1923 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63  10 ก.ย.63       -
25 ส.ค.63  JUBILE        0.18 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   9 ก.ย.63       -
25 ส.ค.63  KCAR         0.22 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   9 ก.ย.63       -
25 ส.ค.63  PHOL         0.15 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   9 ก.ย.63       -
25 ส.ค.63  PSH         0.31 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   8 ก.ย.63       -
25 ส.ค.63  SGP         0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   8 ก.ย.63       -
25 ส.ค.63  SPALI        0.50 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   9 ก.ย.63       -
25 ส.ค.63  SYNEX        0.14 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   8 ก.ย.63       -
25 ส.ค.63  TEAMG        0.11 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  11 ก.ย.63       -
25 ส.ค.63  TFG         0.03 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.63 และกำไรสะสม   9 ก.ย.63       -
25 ส.ค.63  TU          0.32 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   8 ก.ย.63       -
26 ส.ค.63  ARROW        0.15 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  10 ก.ย.63       -
26 ส.ค.63  BGC         0.09 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63  11 ก.ย.63       -
26 ส.ค.63  BRRGIF      0.02769 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63  11 ก.ย.63       -
26 ส.ค.63  CHG         0.02 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  11 ก.ย.63       -
26 ส.ค.63  FSMART        0.30 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   8 ก.ย.63       -
26 ส.ค.63  HUMAN        0.06 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  10 ก.ย.63       -
26 ส.ค.63  JMART        0.45 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  11 ก.ย.63       -
26 ส.ค.63  JMT         0.45 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   9 ก.ย.63       -
26 ส.ค.63  KUN         0.03 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  11 ก.ย.63       -
26 ส.ค.63  MBAX         0.32 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.63 และกำไรสะสม  10 ก.ย.63       -
26 ส.ค.63  PDG         0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  10 ก.ย.63       -
26 ส.ค.63  PIMO        0.018 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  11 ก.ย.63       -
26 ส.ค.63  PTG         0.20 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  21 ต.ค.63       -
26 ส.ค.63  SABINA        0.35 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  11 ก.ย.63       -
26 ส.ค.63  UEC         0.05 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.63 และกำไรสะสม  10 ก.ย.63       -
26 ส.ค.63  VL          0.02 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  AIMCG        0.10 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63  10 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  AIMIRT        0.21 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63  10 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  AJ          0.30 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  10 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  APURE        0.05 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63  11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  AYUD         0.75 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  BCH         0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  BJC         0.18 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  BKI         3.00 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63  11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  BOL         0.08 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   9 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  CPTGF        0.146 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  16 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  DDD         0.358 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  10 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  EGATIF       0.2091 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63  16 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  FTE         0.02 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.63 และกำไรสะสม  11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  FUTUREPF       0.15 บาท   เงินสด   1 เม.ย.-30 มิ.ย.63 และกำไรสะสม  14 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  HTECH        0.035 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  14 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  IVL         0.175 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63  10 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  KIAT         0.02 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   9 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  LALIN        0.25 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  LH          0.20 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  LPH         0.05 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   9 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  MBKET        0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  MCS         0.40 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  10 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  MEGA         0.36 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.63 และกำไรสะสม  11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  NOBLE        1.10 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.63 และกำไรสะสม   9 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  OSP         0.45 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  QLT         0.05 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.63 และกำไรสะสม   8 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  SENA       0.129031 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  SMIT         0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  SSTRT       0.2192 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  SWC         0.125 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.63 และกำไรสะสม  11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  TFFIF       0.0771 บาท   เงินสด   1 เม.ย.-30 มิ.ย.63 และกำไรสะสม  16 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  THE         0.03 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  TKS         0.06 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  10 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  TOA         0.27 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  TSR         0.085 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  TTLPF        0.362 บาท   เงินสด   1 เม.ย.-30 มิ.ย.63 และกำไรสะสม  16 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  UVAN         0.10 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.63 และกำไรสะสม  11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  VCOM         0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  11 ก.ย.63       -
27 ส.ค.63  WINNER        0.10 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  11 ก.ย.63       -
28 ส.ค.63  AMATA        0.10 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  11 ก.ย.63       -
28 ส.ค.63  AMATAR       0.170 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63  11 ก.ย.63       -
28 ส.ค.63  BGRIM        0.15 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  11 ก.ย.63       -
28 ส.ค.63  CPF         0.40 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  11 ก.ย.63       -
28 ส.ค.63  CSS         0.03 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  11 ก.ย.63       -
28 ส.ค.63  FORTH        0.12 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63   9 ก.ย.63       -
28 ส.ค.63  SEAFCO        0.04 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63  10 ก.ย.63       -
28 ส.ค.63  SUPEREIF     0.23765 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63  16 ก.ย.63       -
28 ส.ค.63  TVO         0.90 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  11 ก.ย.63       -
28 ส.ค.63  XO         0.168 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  11 ก.ย.63       -
31 ส.ค.63  BCPG         0.16 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  14 ก.ย.63       -
31 ส.ค.63  BKKCP        0.19 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63  17 ก.ย.63       -
31 ส.ค.63  CCET         0.02 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.63 และกำไรสะสม  11 ก.ย.63       -
31 ส.ค.63  MIPF         0.42 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  17 ก.ย.63       -
31 ส.ค.63  SYNTEC        0.03 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  11 ก.ย.63       -
31 ส.ค.63  TASCO        0.30 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  11 ก.ย.63       -
31 ส.ค.63  TIF1         0.15 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63  17 ก.ย.63       -
31 ส.ค.63  TIPCO        0.25 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  14 ก.ย.63       -
1 ก.ย.63   CTARAF       0.0805 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63  18 ก.ย.63       -
1 ก.ย.63   GPSC         0.50 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  14 ก.ย.63       -
1 ก.ย.63   KPNPF        0.09 บาท   เงินสด         1 เม.ย.-30 มิ.ย.63  18 ก.ย.63       -
1 ก.ย.63   ORI         0.29 บาท   เงินสด   1 มิ.ย.-31 ธ.ค.62 และกำไรสะสม  25 ก.ย.63       -
1 ก.ย.63   PB          0.96 บาท   เงินสด   1 ม.ค.-30 มิ.ย.63 และกำไรสะสม  16 ก.ย.63       -
1 ก.ย.63   QHPF        0.132 บาท   เงินสด         1 พ.ค.-30 มิ.ย.63  18 ก.ย.63       -
2 ก.ย.63   EASTW        0.16 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  18 ก.ย.63       -
2 ก.ย.63   EGCO         3.00 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  17 ก.ย.63       -
2 ก.ย.63   SPF         0.14 บาท   เงินสด   1 เม.ย.-30 มิ.ย.63 และกำไรสะสม  18 ก.ย.63       -
2 ก.ย.63   TAE         0.055 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  18 ก.ย.63       -
2 ก.ย.63   TTW         0.30 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  17 ก.ย.63       -
8 ก.ย.63   UBIS         0.15 บาท   เงินสด         1 ม.ค.-30 มิ.ย.63  18 ก.ย.63       -
6 ต.ค.63   CHAYO         20 : 1    หุ้น             กำไรสะสม  21 ต.ค.63       -
6 ต.ค.63   CHAYO      0.0027777 บาท   เงินสด             กำไรสะสม  21 ต.ค.63       -

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ