CGH ออกหุ้นกู้ 700 ลบ.อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.75% รายใหญ่-สถาบันจอง 21-24 ก.ย.

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday September 1, 2020 12:32 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (CGH) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2563 มูลค่าไม่เกิน 700 ล้านบาท แบ่งเป็นเสนอขาย 500 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 200 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.75 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

ทั้งนี้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 21-24 ก.ย.63 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.คันทรี่ กรุ๊ป , บล.เอเอสแอล, บล.คิงส์ฟอร์ด,บล.ไอร่า และ บล.เออีซี

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และเป็นการลงทุนรวมทั้งการเข้าซื้อกิจการที่มีศักยภาพ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ