ตลท. รับฟังความคิดเห็นปรับปรุงเกณฑ์เพิกถอน-เปิดเผยข้อมูล ถึง 9 พ.ย.

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday October 19, 2020 17:34 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่าตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯมีการพัฒนากฎเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการซื้อขาย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุนนั้น ในครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทบทวนหลักเกณฑ์ใน 2 เรื่อง เพื่อให้กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่

1.หลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย รวมทั้งเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีระยะเวลาที่เหมาะสมในการแก้ไขเหตุเพิกถอน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้บริษัทเร่งแก้ไขเหตุเพิกถอนและดำเนินการเพื่อให้กลับมาซื้อขายได้โดยเร็ว อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน เช่น ปรับปรุงขั้นตอนดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนไม่นำส่งงบการเงิน ปรับระยะเวลาในการแก้ไขเหตุเพิกถอนกรณีบริษัทจดทะเบียนมีกรรมการตรวจสอบ (AC) ไม่ครบ ยกเลิกเหตุเพิกถอนซึ่งอาจพิจารณาได้จากเหตุเพิกถอนอื่น

2.หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้มีความชัดเจนสำหรับผู้ปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลสำคัญอย่างเท่าเทียมและทันต่อเหตุการณ์ โดยระบุเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญที่บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยข้อมูลทันที ได้แก่ เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เมื่อมีการยื่นขอฟื้นฟูกิจการและมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ เมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้สถาบันการเงินหรือผิดนัดชำระหนี้ในหุ้นกู้หรือตั๋วแลกเงิน (Events of Default) หรือเมื่อมีกรณีที่เข้าเหตุเพิกถอนหรือถูกเพิกถอนหุ้นซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลัก (กรณีบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing)

ทั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องสามารถศึกษาเอกสารรับฟังความคิดเห็นพร้อมรายละเอียดการเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/th/regulations/consult/market_consultation_p1.html หัวข้อ "การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล" โดยแสดงความคิดเห็นได้ที่ link https://forms.gle/XeTycWRDboL2gjpE7 หรือส่งความคิดเห็นทางอีเมล MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ