ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 24 พ.ย. 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday November 24, 2020 08:15 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

พฤศจิกายน 2563
 16 พ.ย.-23 ธ.ค.   MK     เสนอซื้อ      886,078,048 หุ้น หุ้นละ 3.10 บาท

พฤศจิกายน 2563
 24 พ.ย.       BCPG-W1  หลักทรัพย์ใหม่    89,236,041 หน่วย
            BCPG-W2  หลักทรัพย์ใหม่    89,236,041 หน่วย
            ALT    XD        หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            HREIT   XD        หุ้นละ 0.1715 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PLANB   XD        หุ้นละ 0.0773 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            HYDRO   XR        5 : 1 @ 0.14 บาท (จองซื้อ 21-25 ธ.ค. 2563)
            BKER    XN        หุ้นละ 0.13 บาท
            ALT-W1   ซื้อขายวันสุดท้าย   -
 25 พ.ย.       AIMCG   XD        หุ้นละ 0.1273 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AIMIRT   XD        หุ้นละ 0.215 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AMATAR   XD        หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BGC    XD        หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BROOK   XD        หุ้นละ 0.015 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            GPI    XD        หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            IMPACT   XD        หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHK    XD        หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNIT    XD        หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            S11    XD        หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SEAFCO   XD        หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SPRIME   XD        หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            UAC    XD        หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            UTP    XD        หุ้นละ 0.41 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            YGG    XD        หุ้นละ 0.125 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            ALT-W1   XE        1 : 1 @ 3.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 3 - 17 ธ.ค. 2563)
            FMT    เปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์  ชื่อบริษัทเดิม: บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Furukawa Metal (Thailand) Public Company Limited

ชื่อบริษัทใหม่: บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

Fine Metal Technologies Public Company Limited

ไม่เปลี่ยนแปลงชื่อย่อ

            MC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 26 พ.ย.       BKI    XD        หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BOFFICE  XD        หุ้นละ 0.1512 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            FUTUREPF  XD        หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ICN    XD        หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KIAT    XD        หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นปันผล 10 : 1 (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ

            PRM    XD        หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            STA    XD        หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SUPEREIF  XD        หุ้นละ 0.21479 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TVD    XD        หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHA    XD        หุ้นละ 0.0367 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHART   XD        หุ้นละ 0.0638 บาท (รอบ 1 ต.ค.- 31 ต.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            WHAUP   XD        หุ้นละ 0.0925 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BTSGIF   XN        หุ้นละ 0.134 บาท

PRIME-W1 ซื้อขายวันสุดท้าย -

PRIME-W2 ซื้อขายวันสุดท้าย -

            TMILL   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TSTE    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHABT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.171 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 27 พ.ย.       EPG    XD        หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KAMART   XD        หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SPI    XD        หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            STGT    XD        หุ้นละ 1.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SUTHA   XD        หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TNH    XD        หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2562- 31 ก.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AS     XW        5 : 1
            PRIME-W1  XE        1 : 1.3946 @ 1.0752 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 4 - 21 ธ.ค. 2563)
            PRIME-W2  XE        1 : 1.3095 @ 1.5273 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 4 - 21 ธ.ค. 2563)
            RAM    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.90 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

META-W4 เพิกถอนหลักทรัพย์

 30 พ.ย.       CPTGF   XD        หุ้นละ 0.146 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            EGATIF   XD        หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            KBSPIF   XD        หุ้นละ 0.245 บาท (รอบ 18 ส.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SKN    XD        หุ้นละ 0.1687 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SNP    XD        หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TTLPF   XD        หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            DCC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PROSPECT  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1227 บาท (รอบ 14 ส.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ

ธันวาคม 2563
 01 ธ.ค.       BRRGIF   XD        หุ้นละ 0.02681 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SPF    XD        หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TFI    XR        1 : 6 @ 0.10 บาท (จองซื้อ 18-24 ธ.ค. 2563)
            TFI    XW        2 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
            BRRGIF   XN        หุ้นละ 0.16 บาท
            POPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SIRIP   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 02 ธ.ค.       HPF    XD        หุ้นละ 0.102 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-II    XD        หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNIT2   XD        หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNRF    XD        หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            M-STOR   XD        หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TFFIF   XD        หุ้นละ 0.1014 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            B-W3    XE        1 : 0.12024 @ 4.99 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 21 - 25 ธ.ค. 2563)
            FTREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.168 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 03 ธ.ค.       CTARAF   XD        หุ้นละ 0.0795 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            GVREIT   XD        หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            JAS    XD        หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            KPNPF   XD        หุ้นละ 0.1108 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SSC    XD        หุ้นละ 0.32 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CTARAF   XN        หุ้นละ 0.0458 บาท
            CPNCG   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2515 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SAAM    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 04 ธ.ค.       OTO    XD        หุ้นละ 0.80 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            CHO-W2   XE        1 : 1 @ 0.86 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 15 - 29 ธ.ค. 2563)
            DIF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.261 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            JASIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PTL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.54 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            RJH    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 08 ธ.ค.       ALT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            B-WORK   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1923 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ZEN    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 09 ธ.ค.       FPT    XD        หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            OISHI   XD        หุ้นละ 0.94 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            B52    XW        8 : 1
            AIMCG   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1273 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AIMIRT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.215 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BGC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BKI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BROOK   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.015 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            EPG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            GPI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ICN    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            IVL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KAMART   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHK    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PLANB   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0773 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PRM    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            S11    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SEAFCO   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SNP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SO     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SPRIME   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            STA    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            STGT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SUTHA   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TVD    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            UAC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            UTP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.41 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHA    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0367 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHAUP   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0925 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            YGG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.125 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 14 ธ.ค.       FUTUREPF  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            HREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1715 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            IMPACT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TPRIME   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1418 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHART   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0638 บาท (รอบ 1 ต.ค.- 31 ต.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 15 ธ.ค.       SKN    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1687 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SPI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SUPEREIF  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.21479 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 16 ธ.ค.       MNIT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TNH    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2562- 31 ก.ค. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 17 ธ.ค.       BOFFICE  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1512 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            EP-W3   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 18 ธ.ค.       AMATAR   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BRRGIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.02681 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            GVREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            JAS    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 19 ธ.ค.       ALT-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 21 ธ.ค.       CPTGF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.146 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CTARAF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0795 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            EGATIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            KBSPIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.245 บาท (รอบ 18 ส.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KPNPF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1108 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TFFIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1014 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TTLPF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 22 ธ.ค.       W     XW        2.5 : 1
 23 ธ.ค.       MNIT2   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNRF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            OTO    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.80 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

PRIME-W1 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

PRIME-W2 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 24 ธ.ค.       M-II    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-STOR   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 25 ธ.ค.       HPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.102 บาท (รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 31 ธ.ค.       CHO-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์  -

มกราคม 2564
 04 ม.ค.       JUTHA   XR        3 : 1 @ 0.30 บาท (จองซื้อ 20-26 ม.ค. 2564)
            JUTHA-P  XB        -
 22 ม.ค.       KIAT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นปันผล 10 : 1 (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ

กุมภาพันธ์ 2564
 08 ก.พ.       IRC    XD        หุ้นละ 0.5699 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 11 ก.พ.       FPT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 25 ก.พ.       IRC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.5699 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            OISHI   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.94 บาท (รอบ 1 เม.ย.- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SSC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.32 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563) ปันผลจากกำไรสุทธิ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ