ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 26 ม.ค. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday January 27, 2021 07:23 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*           ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย                 จำหน่าย
JR    นาย ชำนาญ วงศ์รัศมีเดือน     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 26/01/2564     50,000   9.10  ขาย
JCK    นาย อภิชัย เตชะอุบล       ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 21/01/2564   11,090,000   0.19  ขาย
JCK    นาย อภิชัย เตชะอุบล       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 21/01/2564     90,000   1.25  ซื้อ
JCK    นาย อภิชัย เตชะอุบล       ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 22/01/2564   10,000,000   0.18  ขาย
TKS    นางสาว รุจี จรพิภพ       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 22/01/2564    120,000   6.32  ซื้อ
TFG    นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 19/01/2564   1,000,000   5.80  ซื้อ
TFG    นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ     นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 19/01/2564   3,280,200   5.80  ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิ
                    ออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด)
TFG    นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 20/01/2564    500,000   5.70  ซื้อ
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 25/01/2564     16,900   26.25  ซื้อ
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 25/01/2564     93,100   26.50  ซื้อ
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 25/01/2564     90,000   26.75  ซื้อ
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
PRIME   ศาตราจารย์ กำพล ปัญญาโกเมศ   ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 25/01/2564    200,000   0.50  ซื้อ
KOOL   นางสาว พรพรรณ นิลประสิทธิ์    ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 22/01/2564    166,800   0.81  ขาย
CHG    นาย วิชิต ศิริทัตธำรง       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 25/01/2564    100,000   2.68  ขาย
                    (นางอังคณา ศิริทัตธำรง)
WIIK   นาง สุมาลี อ่องจริต       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 25/01/2564    450,000   2.35  ซื้อ
MVP    นาย ธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 25/01/2564   5,000,000   1.30  ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ