ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 19 เม.ย. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday April 20, 2021 07:18 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท   ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*           ประเภท วันที่ได้มา/       จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย                จำหน่าย
GREEN   พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี   ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 16/04/2564     342,100   1.40 ขาย
GREEN   พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี   ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 16/04/2564     108,000   1.45 ขาย
GCAP    นาย อาษา สารสาส       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 05/04/2564     12,100   2.80 ซื้อ
                    (นางสาว อรณภัค สารสาส)
GCAP    นาย อาษา สารสาส       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 12/04/2564     87,900   2.57 ซื้อ
                    (นางสาว อรณภัค สารสาส)
SUSCO   นาย มงคล สิมะโรจน์       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 16/04/2564     100,500   3.10 ซื้อ
BOFFICE  นางสาว สโรชา บุรี       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา  หน่วยทรัสต์ 16/04/2564      6,600   9.45 ซื้อ
                    (ปิติภัทร บุรี)
NER    นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์      ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 16/04/2564    1,000,000   3.16 ซื้อ
BOL    นางสาว มานิดา ซินเมอร์แมน    ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 09/04/2564     150,000   9.33 ขาย
SK     นาย โกวิท หรรษ์หิรัญ       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 16/04/2564     100,500   1.10 ซื้อ
STI    นาย ธนา รัตนนาคินทร์      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 12/04/2564      5,000   8.45 ซื้อ
STI    นาย ธนา รัตนนาคินทร์      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 12/04/2564      5,000   8.40 ขาย
SABUY   นาย นปกรณ์ กลิ่นทอง       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 09/04/2564     150,000   2.00 ซื้อ
                                                 Revoked
                                               by Reporter
SABUY   นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 09/04/2564     500,000   2.00  ซื้อ
                                                 Revoked
                                               by Reporter
SABUY   ว่าที่ ร้อยตรี วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี  ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 01/04/2564     300,000   2.00  ซื้อ
                                                 Revoked
                                               by Reporter
SPA    นาย ภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 16/04/2564     168,700   7.48  ซื้อ
TCOAT   นาย เลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา   ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 12/04/2564      2,000  25.50  ซื้อ
OSP    นาย สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์    คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 08/04/2564    1,700,000  33.75  ซื้อ
                    (นาง สมพร โอสถานุเคราะห์)
HFT    นาย จื้อ เหยา จวง       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 31/03/2564     500,000   6.90  ซื้อ
HFT    นาย จื้อ เหยา จวง       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 05/04/2564     500,000   6.90  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ