โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี เตรียมขาย IPO ระดมทุนต่อยอดศัพยภาพธุรกิจ-ชำระคืนหนี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday April 27, 2021 13:25 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 213 ล้านบาท แบ่งเป็น 426 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 170 ล้านบาท และจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 111 ล้านหุ้น (รวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ) คิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 26.06 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เพื่อนำเงินระดมทุนครั้งนี้ไปเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ส่วนที่เหลือนำไปชำระเงินกู้สถาบันการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานต่อไป

นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) (JP) เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้ดำเนินธุรกิจพัฒนา ผลิตและจำหน่าย ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบครบวงจร ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมานานกว่า 70 ปี จากจุดเริ่มต้นธุรกิจด้านยาแผนปัจจุบันและสมุนไพร พร้อมต่อยอดสู่กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ (Own Brand) และรับจ้างผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (OEM) ที่ให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาพัฒนาสินค้า การคิดค้นและพัฒนาสูตร การขอทะเบียนหรือจดแจ้งเลขสารบบอาหารของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และความพร้อมด้านฐานการผลิตของโรงงานที่มีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐาน GMP รวม 2 แห่ง ที่ตั้งอยู่ใน กรุงเทพฯ และจังหวัดลำพูน ซึ่งจะช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

โดยบริษัทมีจุดแข็งด้านทีมวิจัยพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในการนำองค์ความรู้ด้านงานวิจัยตามหลักวิทยาศาสตร์ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายด้วยนวัตกรรมเพื่อสุขภาพคุณภาพสูง ทั้งเชิงดูแล ป้องกันและรักษาโรค รวมถึงความสามารถด้านการผลิตที่มีความหลากหลายในด้านปริมาณ ขนาด ส่วนผสม รูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ภายใต้มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตสำหรับการผลิตยา (GMP PIC/s) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสอดคล้องและทัดเทียมกับมาตรฐานของสหภาพยุโรปและมาตรฐาน GMP สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตเข้าสู่สังคมแห่งการดูแลสุขภาพ

ปัจจุบัน JP ได้วิจัยพัฒนา ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพในเชิงดูแลป้องกันและรักษาโรค ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันที่ใช้รักษาผู้ป่วย ภายใต้ตราสินค้า COXTM ได้แก่ ยาแก้ไอชนิดน้ำเชื่อม ยาน้ำแก้ไข้ และยาคุมกำเนิด กลุ่มยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สกัดจากธรรมชาติ ที่ใช้ทั้งภายในและภายนอก ภายใต้ตราสินค้า สุภาพโอสถ TM เช่น ยาแก้ไข้ ยาบำรุงโลหิต ยาขับลม ยาแคปซูลผสมเถาเอ็นอ่อน ยาเม็ดสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ยาหม่อง และยาหม่องน้ำ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น น้ำมันสกัดเย็น 4 ชนิด และ สาหร่ายสไปรูริน่า กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับบำรุงสุขภาพและความงามภายใต้ตราสินค้า EVITONTM ช่วยให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและดูแลด้านความงาม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์คอลลาเจน ผลิตภัณฑ์วิตามินรวม ผลิตภัณฑ์สารสกัดน้ำมันธรรมชาติ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ภายใต้ตราสินค้า JSPTMที่มีระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ ตั้งแต่ร้อยละ 70-95 และมีขนาดบรรจุภัณฑ์หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ใช้ในครัวเรือนจนถึงกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม

บริษัทมีเป้าหมายก้าวสู่บริษัทชั้นนำด้านการวิจัย ผลิตและจัดจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ และอาหารเสริม โดยมุ่งเน้นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน จากการนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพสูงภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายผ่านช่องทางที่หลากหลาย (Multi -Channel Marketing) ทั้งร้านขายยาทั่วไป ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านสะดวกซื้อ ช่องทางออนไลน์มาร์เก็ตเพลส เช่น Shopee Lazada ทีวีโฮมช้อปปิ้ง เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง รวมถึงจำหน่ายไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพในทุกมิติ เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันที่ดีและสนับสนุนแผนดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ