TNS ออก Call DW อ้างอิง BCH, CHG, KBANK, SET50 Index เทรด 12 ก.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday July 9, 2021 11:29 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยว่า บล.ธนชาต (TNS) จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์ (DW) ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวน 4 หลักทรัพย์ อ้างอิง บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล (BCH), บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ (CHG), ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) และดัชนีราคา SET50 Index โดยจะทำการซื้อวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ใน วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ใช้รายละเอียด DW ดังนี้

DW       หุ้นอ้างอิง   จำนวน   ราคาใช้สิทธิ   อัตราใช้สิทธิ   เทรดวันแรก   ครบกำหนดอายุ
             (ล้านหน่วย)  (บาท)   (DW : หุ้นอ้างอิง)
BCH16C2111A   BCH     100.00   31.50    3.2 : 1   12 ก.ค.64   3 ธ.ค.64
CHG16C2111A   CHG     100.00    5.40    0.64 : 1   12 ก.ค.64   3 ธ.ค.64
KBAN16C2111A  KBANK    100.00   177.00    7.7 : 1   12 ก.ค.64   3 ธ.ค.64
S5016C2109C   SET50 Index 20.00   1,100  0.13333 : 1   12 ก.ค.64   4 ต.ค.64
บริษัทจะเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์(direct listing)
ดัชนีหลักทรัพย์ที่ใช้ชำระราคา เป็นราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ใน
วันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures Series ID S50U21 ที่
ประกาศโดยบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บล.ธนชาต ได้รับการจัดอันความน่าเชื่อในระดับ A- โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2564

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ