ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 21 ก.ค. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday July 21, 2021 08:25 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ขอแก้ไข รายละเอียดการขึ้นเครื่องหมาย XR ของ BANPU จากเดิมอัตราส่วน 4 : 1 @ 5.00 บาท เปลี่ยนเป็นอัตราส่วน 3 : 1 @ 5.00 บาท (ตามข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 20 ก.ค. 2564 เวลา 21:21 น.) โดยเนื้อหาที่ถูกต้องหลังแก้ไขแล้วเป็นดังนี้

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

มิถุนายน 2564
 29 มิ.ย.-13 ส.ค.   ADVANC   เสนอซื้อ     2,973,925,791 หุ้น หุ้นละ 120.93 บาท
 29 มิ.ย.-04 ส.ค.   INTUCH   เสนอซื้อ     2,599,720,233 หุ้น หุ้นละ 65 บาท

กรกฎาคม 2564
 08 ก.ค.-16 ส.ค.   ARIP    เสนอซื้อ     166,230,000 หุ้น หุ้นละ 0.65 บาท

กรกฎาคม 2564
 21 ก.ค.       BROOK-W6  หลักทรัพย์ใหม่   2,731,152,084 หน่วย

BROOK-W7 หลักทรัพย์ใหม่ 682,787,809 หน่วย

            GROREIT  หลักทรัพย์ใหม่   315,000,000 หน่วย หมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (SET)

            BMSCITH  XD       หน่วยละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            BC     XW       5 : 1
 22 ก.ค.       WIIK    XR       1.75 : 1 @ 2.70 บาท (จองซื้อ 13 - 19 ส.ค. 2564)
            ITEL-W2  ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            LHSC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            QHPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 23 ก.ค.       BTS    XD       หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LPF    XD       หุ้นละ 0.1793 บาท (รอบ 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BTS    XW       5 : 1

10 : 1

20 : 1

            ITEL-W2  XE       1 : 1 @ 3.00 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 4 - 18 ส.ค. 2564)
 27 ก.ค.       XPG    XR       1 : 2 @ 0.50 บาท (จองซื้อ 20 - 26 ส.ค. 2564)
 29 ก.ค.       SPF    XD       หุ้นละ 9.1124 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SPF    XN       หุ้นละ 9.4176 บาท
            STANLY   จ่ายปันผล     หุ้นละ 5.50 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 30 ก.ค.       BLAND   XD       หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            DTAC    XD       หุ้นละ 1.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KYE    XD       หุ้นละ 25.25 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AIMIRT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2205 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 9 ก.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

สิงหาคม 2564
 03 ส.ค.       EPG    XD       หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MACO    XW       4 : 1
            JMT-W2   ซื้อขายวันสุดท้าย  -
 04 ส.ค.       1DIV    XD       หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TMW    XD       หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            JMT-W2   XE       1 : 1.02129 @ 18.60401 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 11 - 26 ส.ค. 2564)
 06 ส.ค.       TRUBB   XR       5 : 1 @ 2.20 บาท (จองซื้อ 1 - 8 ก.ย. 2564)
            TRUBB   XW       1 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
            BMSCITH  จ่ายปันผล     หน่วยละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            VGI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.041 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 09 ส.ค.       PTL    XD       หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 10 ส.ค.       LHK    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 11 ส.ค.       BTS    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 9.1124 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 16 ส.ค.       BANPU   XR       3 : 1 @ 5.00 บาท (จองซื้อ 6 - 17 ก.ย. 2564)
            BANPU   XW       1 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

1 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

            DTAC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1793 บาท (รอบ 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 18 ส.ค.       SIMAT   XW       4.07 : 1
            BLAND   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            KYE    จ่ายปันผล     หุ้นละ 25.25 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TR     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 20 ส.ค.       EPG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

ITEL-W2 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 23 ส.ค.       1DIV    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TMW    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 25 ส.ค.       BCT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 26 ส.ค.       PTL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 27 ส.ค.       TTT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 28 ส.ค.       JMT-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์  -

กันยายน 2564
 01 ก.ย.       BLISS   XR       1 : 10 @ 0.02 บาท (จองซื้อ 20 - 24 ก.ย. 2564)
 09 ก.ย.       ITEL    XW       4 : 1
 14 ก.ย.       SAAM    XW       10 : 1

ธันวาคม 2564
 14 ธ.ค.       UPA    XR       4 : 1 @ 0.33 บาท (จองซื้อ 17 - 21 ม.ค. 2565)
            UPA    XW       5 : 1

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ