TWZ ยกเลิกจับมือวิสาหกิจรักจังฟาร์มวังน้ำเข็มหันตั้งบริษัทร่วมทุนทำธุรกิจกัญชง

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday August 19, 2021 09:47 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น (TWZ) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบเมื่อวันที่ 18 ส.ค.64 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ชีบีดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TWZ ถือหุ้น 99.99% เข้าลงทุนในบริษัท เอเอ ไบโอ จำกัด หลังจากที่บริษัทได้เคยทำบันทึกข้อตกลงร่วมทุน (MOU) กับบริษัท เอเอ ไบโอ จำกัด เพื่อความร่วมมือและผลประกอบการทางธุรกิจในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกัญชงเพื่อจำหน่ายภายในประทศและส่งออกต่างประเทศ

ทั้งนี้ บริษัท เอเอ ไบโอ จำกัด จะจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ บริษัท สยาม เมดิคอล แคนนาบิส จำกัด (SMC) โดย TWZ จะเข้าร่วมลงทุนในสัดส่วน 49% และตัวแทนบริษัท เอเอ ไบโอ จำกัด ในสัดส่วน 51% โดยบริษัท เอเอ ไบโอ จำกัด จะขายผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งหมด ให้กับ SMC เพื่อดำเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ โดยให้คิดราคาที่ตันทุนบวกกำไรไม่เกิน 3% ซึ่งปัจจุบันมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศแล้ว และคาดว่า SMC จะก่อให้เกิดรายได้ประมาณปีละ 50 ล้านบาท

  • บริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SMC จำนวน 4,900 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท (ราคาพาร์) คิดเป็น 49% ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วจากผู้ถือหุ้นเดิม มูลค่ารายการ 490,000 บาท
  • บริษัทเป็นผู้จัดหางบประมาณในการก่อสร้างและจัดหาเครื่องมือ จำนวน 20 ล้านบาท ให้กับ เอเอ ไบโอ โดยจะให้ในลักษณะเงินกู้ยืม อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี
  • บริษัทเป็นผู้จัดหาเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 ล้านบาท ให้กับ SMC ในลักษณะเงินกู้ยืม อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี

ทั้งนี้ SMC ประกอบกิจการปลูกพืชกัญชง และผลิตสารสกัดกัญชง และแปรรูปผลผลิตกัญชงเครื่องสำอาง เพื่อทางการแพทย์ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังได้มีมติอนุมัติยกเลิกการร่วมทุนกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักจังฟาร์มวังน้ำเขียว ตามที่เคยได้เข้าศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมลงทุน (MOU) แต่เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายในการเข้าลงทุนในเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยทางบริษัทเห็นว่าผลิตภัณฑ์ใหม่จะสามารถต่อยอดและมีโอกาสในทางธุรกิจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกัญชงกัญชา อันเนื่องมาจากข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดในการผลิตและจัดหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชนรักจังฟาร์มไม่สามารถครอบคลุมสินค้าดอกและซ่อที่จะต้องส่งให้หน่วยงานราชการตามที่ถูกกำหนดไว้

ปัจจุบันทางราชการก็ได้เปิดโอกาสให้สามารถขออนุญาตปลูกกัญชงได้แล้ว ดังนั้นบริษัทจึงปรับเปลี่ยนนโยบายโดยมุ่งเน้นธุรกิจที่เกี่ยวกับกัญซงเป็นหลัก ที่จะช่วยเพิ่มรายได้และกำไรในระยะยาว เนื่องจากส่วนประกอบของกัญชงสามารถนำมาให้ประโยชน์ได้ทั้งหมด ตั้งแต่ ช่อดอก ใบ เมล็ด เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก โดยส่วนประกอบทั้งหมดที่กล่าวมานั้น สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในธุรกิจอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมีความต้องการจากตลาดทั้งในและนอกประเทศ

รวมถึงที่ผ่านมาปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการตกลงราคาตลาดก็ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ เนื่องจากราคาตลาดที่ทางรักจังฟาร์มกำหนดมาค่อนข้างสูงถึงแม้ว่าราคาตลาดดังกล่าวจะมีอัตราส่วนลด 20% แล้ว ราคาดังกล่าวก็ยังไม่สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจในเชิงพาณิชย์ได้ ดังนั้น ทางคณะกรรมการจึงมีมติอนุมติยกเลิกการ่วมทุนกับวิสาหกิจชุมชนรักจังฟาร์และได้มีมติการเข้าร่วมลงทุนใน SMC แทนตามที่ได้กล่าวข้างต้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ