KTAM เปิดขายกองทุนดิจิทัลเทคโนโลยียุโรป 15-21 ก.ย.รับโอกาสเติบโตของกลุ่มธุรกิจ

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday September 14, 2021 16:30 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย (KTAM) เปิดเผยว่า การลงทุนของบริษัทชั้นนำในยุโรปมีความน่าสนใจมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจด้านดิจิทัล เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านสังคมดิจิทัล และด้านสิ่งแวดล้อมของยุโรปในระยะยาว ซึ่งมีมูลค่ากว่า 1.8 ล้านล้านยูโร สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสของการขยายตัวของธุรกิจกลุ่มนี้ และโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน บลจ.กรุงไทย จึงออกกองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์ (KT-EUROTECH) โดยจะเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 15 - 21 กันยายน 2564 เริ่มต้นลงทุนเพียง 1,000 บาท

กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์ มีนโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) "I" ในสกุลเงินยูโร โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ซึ่งกองทุน JPMorgan Funds -Europe Dynamic Technologies Fund (กองทุนหลัก) ดังกล่าว ได้จดทะเบียนในประเทศ Luxembourg และ จัดเป็น Societete d?investissement a capital variable (SICAV)

และกองทุนหลักได้รับการกำกับดูแลและอนุญาตจาก Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึ่งเป็นสมาชิกของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) บริหารและ จัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l

ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุน คือสร้างผลตอบแทนจากการ เพิ่มขึ้นของมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาว ผ่านการลงทุนในบริษัทในภูมิภาคยุโรปที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นหลัก (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง อุตสาหกรรมเทคโนโลยี สื่อ และ โทรคมนาคม) และอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ และธีมการลงทุนในปี 64 ที่กองทุนเน้นจะมี 3 กลุ่มหลักด้วยกัน ได้แก่ 1. Sustainability 2. Digitalisation 3. Sustainable & digital enablers (ที่มาของข้อมูล: J.P. Morgan Asset Management ณ วันที่ 31 มี.ค.64)

นอกจากนี้ กองทุนหลัก JPMorgan Funds -Europe Dynamic Technologies Fund ยังเป็นกองทุนให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปี สูงสุดเป็นอันดับที่ "1" เมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่นๆ ในแต่ละกลุ่ม ซึ่งจัดกลุ่มตาม Morningstar Category (ที่มาของข้อมูล: J.P. Morgan Asset Management, Morningstar Rankings/Universe ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.54-30 มิ.ย.64) และยังได้รับการจัดอันดับที่ระดับ 3 ดาวจาก Morningstar อีกด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค.64)

นางชวินดา กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว มีบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอีกมากมายในทวีปยุโรปที่อาจจะถูกนักลงทุนหลงลืมไป ซึ่งบริษัทเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของ Value Chain ที่สำคัญของบริษัทเทคโนโลยีต่างๆ ทั่วโลก อีกทั้งการที่ภาครัฐให้การสนับสนุนและพร้อมจะผลักดันอย่างเต็มที่ของฝั่งยุโรปจะเป็นอีกปัจจัยส่งเสริมที่ดี ซึ่งบริษัทชั้นนำในยุโรปต่างมีความพร้อมและศักยภาพในการลงทุน รวมทั้งเป็นบริษัทที่มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่การผลิตระดับโลก จึงมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว

และความน่าสนใจที่สำคัญของกองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์ (KT-EUROTECH) คือ กองทุนรวมหลักมีนโยบายการลงทุนแบบยืดหยุ่นและไม่จำกัดกรอบในการลงทุน (Unconstrained Srategy) และมีการวิเคราะห์การลงทุนแบบ Bottom-Up Approach อีกด้วย ทำให้กองทุนนี้เหมาะกับผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไปนั่นเอง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ