WORLD เปิดแผนลุยธุรกิจนิคมฯ-อสังหาฯ-รพ.เตรียมความพร้อมกลับเข้าเทรด

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday October 21, 2021 12:27 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

WORLD เปิดแผนลุยธุรกิจนิคมฯ-อสังหาฯ-รพ.เตรียมความพร้อมกลับเข้าเทรด

นายจิรศักดิ์ จิยะจันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น (WORLD) เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัทฯได้รับการขยายระยะเวลาในการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2564 นั้น บริษัทฯ ขอรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการดังกล่าว โดยปัจจุบัน กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1.โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในรูปแบบของที่ดินเปล่า โกดังสินค้า โรงงาน อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์เพื่อจำหน่าย และให้เช่า รวมถึงการให้บริการด้านสาธารณูปโภค พลังงาน ที่เกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรม

2.โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในรูปแบบของที่ดินเปล่า บ้าน วิลล่า คอนโดมิเนียม โรงแรม เพื่อจำหน่ายและให้เช่า รวมถึงการให้บริการในการบริหารนิติบุคคลหรือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย 3.ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และ 4.ธุรกิจโรงพยาบาลและบริการด้านสุขภาพ จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ (ยังไม่ก่อให้เกิดรายได้)

สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2/64 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง ในส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 55.57 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (ไม่รวมรายได้อื่น) ในส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 34.99 ล้านบาท โดยบริษัทมีรายได้รวม 1,213.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 1,199.30 ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1,189.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 1,175.88 ล้านบาท เกิดจากการรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ในนิคมอุตสาหกรรม และรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจำนวน 6.66 ล้านบาท

สำหรับความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท

  • โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) ดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้น 100% แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1. จัดสรรเป็นที่ดินเปล่าเพื่อจำหน่าย ทั้งโซนอุตสาหกรรม และโซนพาณิชย์ จำแนกได้ดังนี้ พื้นที่ขายทั้งหมด 236 ไร่ โอนกรรมสิทธิ์แล้ว 207 ไร่ คิดเป็น 88.52% ยังไม่ได้ขาย 29 ไร่ คิดเป็น 11.48%

ในไตรมาสที่ 2 บริษัทย่อยได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินโซนอุตสาหกรรม ให้กับลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งในราคาขายตามสัญญาซื้อขายจำนวน 1,189 ล้านบาท โดยคิดเป็น 79.72% ของพื้นที่โซนอุตสาหกรรม สำหรับพื้นที่ที่ยังไม่ได้ขาย บริษัทได้ทำการพัฒนาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเสร็จเรียบร้อย ปัจจุบันมีผู้สนใจติดต่อเข้ามาเพื่อสอบถามรายละเอียดเพื่อเข้าซื้อที่ดินอยู่เป็นระยะ แต่ยังไม่มีรายใดที่ตกลงเข้าทำสัญญากัน เนื่องจากเงื่อนไขยังไม่เป็นที่พอใจของผู้ซื้อและผู้ขาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าจะขายหมดภายในปี 2565

ในไตรมาสที่ 3 บริษัทได้ทำสัญญาซื้อที่ดินเพิ่มอีกจำนวน 15 ไร่ เพื่อขยายพื้นที่ในนิคม และขณะเดียวกันก็ทำสัญญาขายที่ดินให้กับลูกค้ารายใหญ่รายเดิมของบริษัทเช่นกัน โดยกำหนดการโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 2 ปี 2565

สำหรับส่วนที่ 2. จัดสรรเป็นอาคารพาณิชย์เพื่อจำหน่าย มีพื้นที่รวม 27 ไร่ 3 งาน 0.8 ตารางวา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นอาคารพาณิชยกรรมและพื้นที่เพื่อประกอบการด้านพาณิชยกรรมของชุมชน ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 3 ปี ซึ่งคาดว่าจะพัฒนาแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2567 เป็นอาคารพาณิชย์ เพื่อขายจำนวน 4 เฟส รวม 285 ยูนิต

  • โครงการคอนโดมิเนียม เดอะ ซิตี้ หาดใหญ่ 1 และเดอะ ซิตี้ หาดใหญ่ 2

โครงการเดอะ ซิตี้ หาดใหญ่ 1 ดำเนินการโดย WORLD มีจำนวน 2 อาคารแต่ละอาคารมีจำนวน 78 ห้อง รวมจำนวน 156 ห้อง ปัจจุบันทยอยโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วจำนวน 28 ยูนิต คงเหลือจำนวน 128 ยูนิต คาดว่าจะขายหมดภายในปี 66

โครงการเดอะ ซิตี้ หาดใหญ่ 2 ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์แอสเซท จำกัด ซึ่ง WORLD ถือหุ้น 100% มีจำนวน 2 อาคารแต่ละอาคารมีจำนวน 78 ห้อง รวมจำนวน 156 ห้อง ในส่วนของอาคารที่ 2 อยู่ระหว่างออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด คาดว่าจะเสร็จเดือน ก.ย.64 เลื่อนจากเดือน ก.ค.64 เนื่องจากได้รับผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้ามาประเมินอาคารได้ จึงทำให้การออกเอกสารสิทธิ์ล่าช้า คาดว่าทั้ง 2 อาคารจะขายหมดภายในปี 67

  • โครงการเดอะ ฟอเรสท์ ป่าตอง ดำเนินการโดย WORLD เป็นโครงการที่พักอาศัย เพื่อขายและให้เช่าที่มีโรงแรมบริการ ซึ่งลูกค้าเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดและโครงการจะได้รับผลตอบแทนจากการบริหารงานของโรงแรม พื้นที่ทั้งหมดของโครงการมี 5 เฟส ปัจจุบันก่อสร้างสำนักงานขายโครงการแล้ว อยู่ระหว่างการพัฒนาสาธารณูปโภค ความคืบหน้าคิดเป็น 80% และจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างหลังจากที่แก้ไขปรับปรุงแบบอาคารเสร็จเรียบร้อย โดยทยอยก่อสร้างอาคารเป็นเฟส

นอกจากนี้บริษัทได้คัดเลือกพันธมิตรที่จะมาร่วมบริหารงานขายของโครงการเดอะ ฟอเรสท์ ป่าตอง เฟส 1 แล้ว อยู่ระหว่างการตกลงเงื่อนไขในสัญญา และอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อคัดเลือกพันธมิตรของเฟสที่เหลือ คาดว่าจะเริ่มเปิดขายโครงการในปี 65 และคาดว่าจะสร้างเฟส 1 เสร็จและเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ได้ในปี 67 ทั้งนี้ที่ดินที่ใช้ดำเนินการโครงการนี้ ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์มาเป็นของบริษัทเนื่องจากอยู่ระหว่างการชำระค่าซื้อขายที่ดิน โดยขยายระยะเวลากรอบการชำระเงินไปจนถึงเดือน ก.ย.67 จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งบริษัทได้มีการติดต่อเจรจาเงื่อนไขดังกล่าวมาตั้งแต่เดือน กงค.63 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับความยินยอมจากผู้ขายให้สามารถเข้าทำประโยชน์ที่ดิน ควบคุมบริหารงาน ตลอดจนรับผลประโยชน์ตอบแทนที่พึงเกิดขึ้นทั้งหมด รวมถึงการเข้าพัฒนาที่ดิน การก่อสร้างอาคารและการดำเนินการอื่นใด

ส่วนธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่ง WORLD ถือหุ้น 100% มีลักษณะการดำเนินธุรกิจ 2 ประเภท ได้แก่ เป็นผู้รับเหมาเองทั้งหมด กับ มีการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงมาร่วมดำเนินการ อีกทั้งบริษัทยังเป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดของโครงการเดอะ ซิตี้ หาดใหญ่ (เพียงโครงการเดียว)

ส่วนธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ดำเนินการโดยบริษัท เอ็น ฮอสปิเทิล จำกัด ซึ่ง WORL ถือหุ้น 74% เป็นเจ้าของที่ดินขนาด 10-2-99.6 ไร่และอาคารขนาด 21,887 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคาร คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 65 เลื่อนจากเดิมคาดไว้ปลายปี 64 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การก่อสร้างไม่ได้เป็นไปตามที่กำหนดไว้และจะเริ่มเปิดดำเนินการได้ประมาณปี 66

ส่วนโครงการนอร์ท สาทร เรสซิเดนท์ ดำเนินการโดยบริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ นอร์ท สาทร จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 50% ในภายหลังบริษัทฯ พิจารณาถึงการบริหารงานไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้เหมือนกับที่ก่อตั้งบริษัท ประกอบกับปัญหาเรื่องรูปแบบของโครงการการลงทุนที่มีความเห็นแตกต่างกัน อันไม่อาจดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ดังนั้นบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นจึงฟ้องขอให้ชำระบัญชี แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ศาลจึงเลื่อนคดีนี้ออกไปก่อนและเมื่อมีนัดใหม่จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ขณะที่ความคืบหน้าของธุรกิจ/โครงการที่จำหน่ายออกไปแล้วในไตรมาส 2/64 โครงการคอนโดมิเนียม ดิ อะวอร์ด ป่าตอง ดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์ อะวอร์ด ป่าตอง จำกัด (เดิมเป็นบริษัทย่อยที่ WORLD ถือหุ้น 100%) เมื่อวันที่ 7 พ.ค.64 คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติขายเงินลงทุนทั้งหมดให้กับผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต ในราคา 107 ล้านบาท เพื่อนำผลตอบแทนจากการขายมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาโครงการอื่นๆ

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ WORLD ในปี 62 มีกำไรสุทธิ 25.27 ล้านบาท ปี 63 กำไรสุทธิ 27.68 ล้านบาท และ 6 เดือนแรกของปี 64 กำไรสุทธิ 65.42 ล้านบาท


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ