EFORL รวมพาร์-ออกวอร์แรนต์ 2 รุ่นระดมทุน 2.1 พันลบ.ต่อยอดเครื่องมือแพทย์

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday December 20, 2021 11:33 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

EFORL รวมพาร์-ออกวอร์แรนต์ 2 รุ่นระดมทุน 2.1 พันลบ.ต่อยอดเครื่องมือแพทย์

นายปรีชา นันท์นฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม (EFORL) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมหุ้น) จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 0.075 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นลดลง 35,980,784,508 หุ้น จากเดิม 39,978,649,453 หุ้น เป็น 3,997,864,945 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท โดยจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ เพื่อปรับมาตรฐานบริษัทให้ดียิ่งขึ้นสอดคล้องกับกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับในเรื่องราคาพาร์ขั้นต่ำและเครื่องหมาย C

จากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียน 899,519,612.25 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท จากเดิม 2,998,398,708.75 บาท เป็น 3,897,918,321.00 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1,199,359,483 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 5 (EFORL-W5) จำนวนไม่เกิน 799,572,989 หน่วยที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาเสนอขาย 0.40 บาท/หน่วย อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาใช้สิทธิ 1.00 บาท

รวมทั้งการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (EFORL-W6) จำนวนไม่เกิน 399,786,494 หน่วยให้แก่ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) ตามสัดส่วน 2:1 ( 2 หน่วย EFORLW5 ต่อ 1 หน่วย EFORL-W6) โดยเสนอขายโดยไม่คิดมูลค่า อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาใช้สิทธิ 2.50 บาท

"วัตถุประสงค์เพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินทุนดังกล่าวใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน เนื่องจากบริษัทได้รับคำสั่งซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เป็นจำนวนมาก รองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับ IOMT (Internet of Medical Things) และลดสัดส่วน D/E Ratio ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน และหากบริษัทได้รับเงินจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นเงินจำนวนประมาณ 2,100 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 3 ปี" นายปรีชากล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า แนวโน้มธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ ยังคงมีทิศทางที่ดีต่อเนื่อง แม้ภาวะเศรษฐกิจจะชะลอตัวโดยเฉพาะธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัท โดยภายในไตรมาส 4/64 บริษัทเตรียมจะส่งมอบเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล มีมูลค่ารวม 500 ล้านบาท ซึ่งจะสนับสนุนให้ผลงานในปีนี้เกินเป้าหมายที่วางไว้ 2,000 ล้านบาท

สำหรับปี 65 บริษัทมีเป้าหมายรายได้เติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน จากการพัฒนาประสิทธิภาพในการขาย และขยายตลาดในส่วนของฐานลูกค้าเดิม และกลุ่มลูกค้าใหม่ รวมทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งธุรกิจดังกล่าวเป็นอุตสาหกรรมการแพทย์ที่มีมูลค่าสูง มีการเติบโตได้ ทั้งยังเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ความต้องการเครื่องมือทางการแพทย์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ