ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 26 ม.ค. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday January 27, 2022 07:21 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*           ประเภท วันที่ได้มา/       จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                    หลักทรัพย์ จำหน่าย                 จำหน่าย
BDMS   นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ    ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 21/01/2565    7,500,000  21.71  ขาย
BDMS   นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ    ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 21/01/2565    3,000,000  21.77  ขาย
CTW    นาย เซ้า-ชุน จัง          ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 25/01/2565     10,000   8.25  ขาย
SCM    นาย นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 20/01/2565    2,702,200   7.39  ซื้อ
CMO    นาย กิตติ พัวถาวรสกุล        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 25/01/2565     50,000  10.40  ซื้อ
TEAM   นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 24/01/2565     800,000   4.41  ซื้อ
TEAM   นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 25/01/2565     579,800   4.40  ซื้อ
TSTE   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 25/01/2565       500   7.00  ซื้อ
PRIME   พลอากาศเอก สุรศักดิ์ มีมณี      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 24/01/2565      3,000   1.88  ซื้อ
SE    นาย สิทธิชัย ลีเกษม         ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 25/01/2565     100,000   1.25  ซื้อ
SAMART  นาย ธนานันท์ วิไลลักษณ์       ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 24/01/2565    1,000,050   1.64  ขาย
ICN    นาย ศิริศักดิ์ วิริยะมั่นพงศ์       ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 20/01/2565     50,000   3.84  ซื้อ
HFT    นาย จื้อ เหยา จวง         ผู้รายงาน       NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ 19/01/2565     56,500   8.00  ซื้อ
HFT    นาย จื้อ เหยา จวง         ผู้รายงาน       NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ 20/01/2565     150,000   7.95  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ