บอร์ด PERM ไฟเขียวแผน Spin-Off เสนอขายหุ้น IPO "ซันเทค สตีล เวิคส์" ปี 65

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday January 27, 2022 18:27 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เพิ่มสินสตีลเวิคส์ (PERM) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ บริษัท ซันเทคสตีลเวิคส์ จำกัด (SUNTEC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก(IPO) รวมถึงการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right)

พร้อมนำหุ้นของ SUNTEC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( แผนการ Spin-Off) ซึ่งรวมถึงการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) ของ SUNTEC การเพิ่มทุนจดทะเบียน SUNTEC อีกจำนวน 170 ล้านบาท แบ่งออกเป็นจำนวน 170 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษทมหาชน) หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 29.82% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ SUNTEC

ตามแผนดังกล่าว SUNTEC จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ PERM ตามสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกิน 51 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็น 30% ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 119 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมถึงหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

โดยภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO บริษัทฯยังคงถือหุ้นใน SUNTEC ในสัดส่วนประมาณ 70.18% ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนของ SUNTEC จากปัจจุบันถือหุ้น 99.99% และ SUNTEC ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯเช่นเดิม

ทั้งนี้ แผน Spin-Off จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ SUNTEC ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เสนอขายหุ้น IPO และได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญของ SUNTEC เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 65 ทั้งนี้ คาดว่า SUNTEC จะดำเนินการยื่นคำขออนุญาตเพื่อเสนอขายหุ้น IPO ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.ในไตรมาส 2/65

SUNTEC ประกอบธุรกิจจำหน่ายเหล็กเคลือบสี เหล็กม้วน อะลูซิงค์ และหลังคาเหล็ก ผนังเหล็ก ณ วันที่ 31 ธ.ค.64 มีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมีทุนชำระแล้ว 400 ล้านบาท โดยมีแผนนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ไปเป็นเงินทุนในอนาคต การลงทุนโครงการผลิตเหล็กเคลือบสี ดำเนินการโดย บริษัท เอ็มพาวเวอร์ สตีล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระคืนเงินกู้ยืม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ