ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 21 ก.พ. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday February 22, 2022 07:14 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*             ประเภท วันที่ได้มา/        จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                     หลักทรัพย์ จำหน่าย                 จำหน่าย
QLT   นาย สุเมธ เตชาชัยนิรันดร์      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 18/02/2565      354,200   7.50 ขาย
THG   นาย บุญ วนาสิน          นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส     หุ้นสามัญ 18/02/2565      244,000  42.40 ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด)
THG   นาย บุญ วนาสิน          นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส     หุ้นสามัญ 18/02/2565     1,850,000  41.75 ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด)
NNCL   นาง พีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 18/02/2565      200,000   2.50 ซื้อ
TTI   นาย กำจร ชื่นชูจิตต์        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 18/02/2565        200  26.50 ซื้อ
TTI   นาย กำจร ชื่นชูจิตต์        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 18/02/2565       2,200  26.75 ซื้อ
INGRS  นาย นอร์ซารีซาด บิน ซาอีดีน     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 18/02/2565       30,000   0.80 ซื้อ
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 17/02/2565      119,900   5.95 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ