Satang Pro แจงไม่มีเจตนาสร้างปริมาณเทียม-ไม่ได้รับผลประโยชน์จากกรณีดังกล่าว

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday July 1, 2022 14:37 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น ออกแถลงการณ์ชี้แจงคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศว่าการที่ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Satang Pro ได้ดำเนินการจับคู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ในบัญชีซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง ในปี 62 อันทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับปริมาณซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น

สตางค์ฯ ขอชี้แจงว่า วัตถุประสงค์ของการมีผู้ดูแลสภาพคล่องในเวลานั้น ก็เพื่อดูแลสภาพคล่องในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ให้มีราคาซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดโลก เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุนในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อสตางค์ฯ ได้รับทราบข้อมูลจากสำนักงาน ก.ล.ต. ถึงการกระทำข้างต้น บริษัทฯ จึงได้ตรวจสอบ ยับยั้ง สั่งยุติการส่งคำสั่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ดูแลสภาพคล่องดังกล่าว ตั้งแต่ปี 62

ขณะที่บริษัทมีแนวทางการป้องกันเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีก ดังนี้

1. พัฒนาระบบเพื่อป้องกันการจับคู่กันเองของคำสั่งซื้อขายที่ส่งมาจากบัญชีเดียวกัน

2. จัดให้มี ฝ่ายกำกับการซื้อขาย ("Market Surveillance") เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมตลอด 24/7 เช่น การส่งคำสั่งซื้อขายจับคู่กันเองจากหลายบัญชีของผู้ไม่หวังดี เพื่อให้เกิดการซื้อขายที่โปร่งใสเป็นธรรม เป็นไปตามกลไกตลาด fair & orderly market ภายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Satang Pro พร้อมยังจัดให้มีมาตรการป้องกันและตรวจจับราคาสินทรัพย์ดิจิทัลที่อาจต่างจากราคาโลก

จากเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทย้ำว่าไม่มีเจตนากระทำผิดกฎหมาย และไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการส่งคำสั่งซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง แต่อย่างใด โดยได้ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลสภาพคล่องให้กับทาง สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาเป็นที่เรียบร้อย

ทั้งนี้ทางบริษัทเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอันดับแรกๆที่ได้รับการรองรับ และได้รับการกำกับจากหน่วยงานต่าง ๆ จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทยินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเสมอมา ในการปฏิบัติ และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงการดำเนินการตามข้อกำหนดและนโยบาย เพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลของไทยให้เป็นไปตามกลไกตลาด และขอบริษัทได้มีมาตรการป้องกันและการตรวจสอบที่ใช้ความระมัดระวังอย่างถึงที่สุดในการประกอบกิจการ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ