ก.ล.ต.เผยผลประเมินคุณธรรมความโปร่งใสปี 65 ระดับ A ที่ 94.65 คะแนนเพิ่มขึ้นเป็นปีที่ 4

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday August 2, 2022 16:56 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ก.ล.ต. เปิดเผยผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งประเมินโดยสำนักงาน ป.ป.ช. อยู่ในกลุ่ม A ได้ 94.65 คะแนน เพิ่มขึ้นจาก 93.79 คะแนน ในปีที่ผ่านมา และเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

ตามที่มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับคะแนนการประเมินผลในภาพรวม 94.65 คะแนน เพิ่มขึ้นจาก 93.79 คะแนน ในปีที่ผ่านมา โดยด้านที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ การใช้งบประมาณ 93.51 คะแนน (จากเดิม 91.38 คะแนน) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 94.11 คะแนน (จากเดิม 91.19 คะแนน) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 94.96 คะแนน (จากเดิม 92.30 คะแนน) และคุณภาพการดำเนินงาน 89.42 คะแนน (จากเดิม 86.91 คะแนน)

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า "ก.ล.ต. มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เสมอมา โดยในปีนี้นับเป็นปีที่ 4 ที่ ก.ล.ต. เข้ารับการประเมิน ITA ซึ่งได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ A ตั้งแต่ปีแรก และได้รับคะแนนการประเมินผลในภาพรวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2562 อยู่ที่ 89.99 คะแนน ปี 2563 เพิ่มเป็น 91.79 คะแนน ปี 2564 เพิ่มเป็น 93.79 คะแนน และปี 2565 เพิ่มเป็น 94.65 คะแนน ซึ่งเป็นผลมาจากความมุ่งมั่น ความตั้งใจและการร่วมมือกันของทุกคนในองค์กร และขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่ได้ร่วมประเมินและแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานของ ก.ล.ต. โดย ก.ล.ต. จะพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป"


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ