ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 10 ส.ค. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday August 11, 2022 07:20 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร          ความสัมพันธ์*                 ประเภท   วันที่ได้มา/       จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                        หลักทรัพย์   จำหน่าย                 จำหน่าย
JCK   นาย อภิชัย เตชะอุบล      ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ   09/08/2565     659,000   0.39  ขาย
JCK   นาย อภิชัย เตชะอุบล      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา         หุ้นสามัญ   09/08/2565     125,500   0.39  ขาย
                  (นางชลิดา เตชะอุบล)
TU   นาย เชง นิรุตตินานนท์      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา         หุ้นสามัญ   09/08/2565     100,000  17.20  ขาย
                  (นางจินตนา นิรุตตินานนท์)
PRIN  นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัย    ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ   05/08/2565      8,500   2.88  ซื้อ
PRIN  นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัย    ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ   08/08/2565     235,000   2.88  ซื้อ
HFT   นาย หมิง ซัน เยน       ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ   09/08/2565      10,200   6.60  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ