IRPC แต่งตั้ง"กฤษณ์ อิ่มแสง" นั่งซีอีโอ มีผล 1 ต.ค.65

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday September 26, 2022 13:57 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

IRPC แต่งตั้ง

บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นายกฤษณ์ อิ่มแสง ดำรงตำแหน่ง "ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่" พร้อมทั้งแต่งตั้งเป็น "กรรมการ" และ "เลขานุการคณะกรรมการ" โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนนายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ได้แจ้งการลาออกเนื่องจากเกษียณอายุ

ปัจจุบันนายกฤษณ์ อายุ 57 ปี โดยดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บมจ.ปตท. (PTT) มีประสบการณ์และผ่านภารกิจในการกำกับดูแล และกำหนดทิศทางให้กับกลุ่มธุรกิจที่สำคัญของ ปตท. และบริษัทในกลุ่มปตท. ดังนี้

  • ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC)
  • ประธานกรรมการ บริษัท พีทีทีแทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
  • ประธานกรรมการ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
  • กรรมการ/ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR)
  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บมจ.ปตท. (PTT)
  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บมจ.ปตท. (PTT)
  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กรและความยั่งยืน บมจ.ปตท. (PTT
  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บมจ.ปตท. (PTT)
  • กรรมการบริหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS)

สำหรับประวัติการศึกษา นายกฤษณ์ จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยนายกฤษณ์ CEO คนที่ 7 ของ IRPC จะเข้ามาขับเคลื่อนองค์กรโดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุควิถีใหม่ และการเป็นมากกว่าผู้นำธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่นน้ำมัน ที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความสมดุลของการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล รวมทั้งคำนึงถึงสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์การสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงาน เพื่อชีวิตที่ลงตัว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ