ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 27 ก.ย. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday September 28, 2022 07:10 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร             ความสัมพันธ์*             ประเภท วันที่ได้มา/        จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                       หลักทรัพย์ จำหน่าย                  จำหน่าย
K    นางสาว สุนิสา รัตนเนนย์        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 23/09/2565      200,000   1.84  ขาย
K    นางสาว สุนิสา รัตนเนนย์        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 26/09/2565      230,000   1.85  ขาย
JMT   นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 26/09/2565      900,000  70.92  ซื้อ
JDF   นาย สรสิทธิ์ สุนทรเกศ         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 26/09/2565      200,000   3.60  ขาย
CPI   นาย กิตติ ฉัตรเลขวนิช         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 27/09/2565      100,000   3.08  ซื้อ
SICT   นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 22/09/2565     1,426,900   9.52  ขาย
SICT   นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 23/09/2565      583,000   9.75  ขาย
SIMAT  นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 26/09/2565      50,000   2.38  ซื้อ
TACC   นาย ชัชชวี วัฒนสุข          คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ 20/09/2565      20,000   7.15  ขาย
                      (นางสาว ภาวินี สุวรรณเมธานนท์)
TEAMG  นาย ชวลิต จันทรรัตน์         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 23/09/2565      258,200  14.69  ขาย
TEAMG  พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 26/09/2565      100,000  14.55  ขาย
TRUBB  นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    วอร์แรนท์ 26/09/2565      192,600   0.26  ขาย
                      (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)
TRU   นาย ทวนชัย มั่นจิต          ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 26/09/2565      20,000   7.45  ขาย
PG    นาย พีรนาถ โชควัฒนา         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 26/09/2565       1,400   7.20  ซื้อ
PSH   นาย อุดมศักดิ์ แย้มนุ่น         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 26/09/2565      10,000  12.30  ซื้อ
MBAX   นาย พิสุทธิ เลิศวิไล          ผู้รายงาน              วอร์แรนท์ 26/09/2565      170,000   2.00  ซื้อ
MSC   นาย ธงชัย หล่ำวีระกุล         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 26/09/2565      30,000  10.12  ซื้อ
MTI   นาง นวลพรรณ ล่ำซำ         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 22/09/2565       5,300  130.50  ซื้อ
RAM   ร้อยเอก ขจิต หัพนานนท์        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 27/09/2565      100,000  54.75  ขาย
STA   นาย กิติชัย สินเจริญกุล         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 26/09/2565      20,000  20.10  ซื้อ
SPALI  นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 26/09/2565      20,000  19.00  ซื้อ
SPALI  นาย ประทีป ตั้งมติธรรม        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ 26/09/2565      20,000  19.00  ซื้อ
                      (นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม)
SABUY  นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 27/09/2565     1,200,000  14.04  ซื้อ
SABUY  นาย ประสิทธิ์ เหล่าเกษมสุขวงศ์     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 22/09/2565      10,000  16.00  ขาย
SABUY  นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์         ผู้รายงาน              วอร์แรนท์ 26/09/2565      30,000   8.20  ซื้อ
SABUY  นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์         ผู้รายงาน              วอร์แรนท์ 27/09/2565      20,000   7.90  ซื้อ
SALEE  นาย เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 26/09/2565      50,000   1.25  ขาย
AH    นาย ศรัทธา เพ็ชรอินทร์        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 22/09/2565      35,000  31.75  ซื้อ
IP    นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 26/09/2565      180,000  16.13  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ