UPDATE หุ้นกู้เสนอขาย

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday October 3, 2022 10:48 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บริษัทผู้ออก      วงเงิน (ล้านบาท)          อายุ    ดอกเบี้ย      เสนอขาย           วันที่  อันดับเครดิต
อารียา             550          3 ปี     7.00%    สถาบัน-รายใหญ่    28-29 ก.ย.-3 ต.ค.     BB-
A               550          3 ปี     7.00%    สถาบัน-รายใหญ่  29-30 ก.ย. - 3 ต.ค.65     BB-
MICRO            1,000                      สถาบัน-รายใหญ่       3-5 ต.ค. 65     BB+
 - ชุดที่ 1                       2 ปี     5.50%
 - ชุดที่ 2                       3 ปี     5.70%
SABUY            1,000         2.6 ปี     6.25%    สถาบัน-รายใหญ่       4-6 ต.ค. 65      -
JMT                         3 ปี  4.00-4.10%    สถาบัน-รายใหญ่         4-6 ต.ค.    BBB+
LH                                      สถาบัน-รายใหญ่       6-10 ต.ค.65     A+
 - ชุดที่ 1                2 ปี 6 เดือน 13 วัน      N/A
 - ชุดที่ 2                2 ปี 11 เดือน 28 วัน      N/A
PLE              600          2 ปี     6.50%    สถาบัน-รายใหญ่       7-11 ต.ค. 65      -
CHEWA             450          2 ปี     6.75%    สถาบัน-รายใหญ่       7-11 ต.ค. 65      -
KTB หุ้นกู้อนุพันธ์                     1 ปี     1.45%    สถาบัน-รายใหญ่       10-12 ตค.65
พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์      600          2 ปี     5.60%    สถาบัน-รายใหญ่       12-18 ต.ค.65    BBB-
CPN                                     สถาบัน-รายใหญ่       17-18 ต.ค.65     AA
 - ชุดที่ 1                              N/A
 - ชุดที่ 2                              N/A
 - ชุดที่ 3                              N/A
NRF             1,300      2 ปี 6 เดือน     6.75%    สถาบัน-รายใหญ่      17-19 ต.ค. 65      -
BCP                         4 ปี     3.60%    ประชาชนทั่วไป       17-19 ต.ค.65     A+
KUN              440      2 ปี 9 เดือน     7.00%    สถาบัน-รายใหญ่      18-20 ต.ค. 65     BB
TSE             2,350          2 ปี  5.10-5.30%    สถาบัน-รายใหญ่     21,25-26 ต.ค.65    BBB-
JMART                                     ทั่วไป-สถาบัน      25-27 ต.ค. 65     BBB
 - ชุดที่ 1                       3 ปี  4.00-4.25%
 - ชุดที่ 2                       4 ปี  4.30-4.55%
วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง      2,000          2 ปี     6.75%    สถาบัน-รายใหญ่        25-27 ต.ค.
SUPER            2,000      2 ปี 6 เดือน     4.80%    สถาบัน-รายใหญ่       25-27 ต.ค.65     BBB
ANAN                                      ประชาชทั่วไป     31 ต.ค.-2 พ.ย.65    BBB-
 - ชุดที่ 1                1 ปี 2 เดือน 12 วัน  4.30-4.50%
 - ชุดที่ 2                   2 ปี 6 เดือน  5.50-5.70%
CMC              500          2 ปี     7.00%    สถาบัน-รายใหญ่         1-2 พ.ย.
ทรู มันนี่            1,000                      สถาบัน-รายใหญ่         1-3 พ.ย.
SKE              300          3 ปี  5.00-5.10%    สถาบัน-รายใหญ่         1-3 พ.ย.    BBB-
NWR              500          2 ปี     6.90%    สถาบัน-รายใหญ่         4-7 พ.ย.
RICHY             180      2 ปี 6 เดือน     7.00%    สถาบัน-รายใหญ่         7-9 พ.ย.
 - ชุดที่ 1                       1 ปี     5.50%
 - ชุดที่ 2                       2 ปี     6.25%
SGF              500      1 ปี 11 เดือน     6.70%    สถาบัน-รายใหญ่        14-16 พ.ย.
STA                                      ประชาชนทั่วไป
 - ชุดที่ 1                       4 ปี      N/A                            A
 - ชุดที่ 2 (หุ้นกู้ดิจิทัล)                  4 ปี      N/A
เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น                               สถาบัน-รายใหญ่                  A+
 - ชุดที่ 1                   1 ปี 6 เดือน      N/A
 - ชุดที่ 2                       3 ปี      N/A
 - ชุดที่ 3                       5 ปี      N/A
 - ชุดที่ 4                       7 ปี      N/A

แท็ก เครดิต   PDA  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ