ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 10 ต.ค. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday October 11, 2022 08:05 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*              ประเภท  วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                       หลักทรัพย์  จำหน่าย                จำหน่าย
CCET   นางสาว เจีย จู โหล        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  07/10/2565    100,000   2.16  ซื้อ
JMT    นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  07/10/2565    100,000  61.75  ซื้อ
SUPER   นาย จอมทรัพย์ โลจายะ       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  07/10/2565  11,000,000   0.69  ซื้อ
SIMAT   นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  07/10/2565    40,000   2.47  ซื้อ
AIMIRT  นาย จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ     ผู้รายงาน              หน่วยทรัสต์  07/10/2565     8,400  11.90  ซื้อ
DMT    นาย สมบัติ พานิชชีวะ        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  07/10/2565    400,000  10.50  ซื้อ
TMILL   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  07/10/2565    10,000   3.90  ซื้อ
TEAMG   นาย ชวลิต จันทรรัตน์        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  04/10/2565    32,500  13.00  ขาย
TRUBB   นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     วอร์แรนท์  07/10/2565    24,800   0.24  ขาย
                     (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)
NOVA   นางสาว ปาลีรัฐ ปานบุญห้อม      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  07/10/2565   1,260,000  10.32  ซื้อ
BANPU   นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุล       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  07/10/2565    500,000  12.40  ขาย
BGC    นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี         นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน         หุ้นสามัญ  07/10/2565    90,000   9.76  ซื้อ
                     คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
                     และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                     เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                     และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                     (บริษัท ปวิณ และ บุตร จำกัด)
BJCHI   นาย เชิง จิน ลี          ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  07/10/2565    47,100   1.76  ขาย
PRAKIT  นาย อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  07/10/2565    102,000  12.75  ซื้อ
PJW    นาย วิวรรธน์ เหมมณฑารพ      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  05/10/2565   1,000,000   4.80  ซื้อ
PJW    นาย วิวรรธน์ เหมมณฑารพ      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  06/10/2565   1,000,000   4.84  ซื้อ
TITLE   นาย ดรงค์ หุตะจูฑะ         ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  07/10/2565    704,600   1.60  ซื้อ
RICHY   นางสาว อาภา อรรถบูรณ์วงศ์     ผู้รายงาน               วอร์แรนท์  07/10/2565   3,390,000   0.06  ขาย
RT    นาย กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล      ผู้รายงาน               วอร์แรนท์  06/10/2565    50,000   0.73  ขาย
SPALI   นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ  07/10/2565    314,600  18.91  ซื้อ
                     (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม)
SPALI   นาย ประทีป ตั้งมติธรรม       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  07/10/2565    314,600  18.91  ซื้อ
SABUY   นาย วชิรธร คงสุข         ผู้รายงาน               วอร์แรนท์  07/10/2565    340,000   6.27  ขาย
                                                   Revoked by
                                                    Reporter
SABUY   นาย วชิรธร คงสุข         ผู้รายงาน               วอร์แรนท์  07/10/2565    340,700   6.27  ขาย
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล         ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  07/10/2565    23,300   4.42  ซื้อ
AS    นาย กิตติพงศ์ พฤกษอรุณ       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  07/10/2565    10,000  18.10  ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ