ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 11 ต.ค. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday October 12, 2022 07:00 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร             ความสัมพันธ์*              ประเภท  วันที่ได้มา/      จำนวน  ราคา  วิธีการได้มา/
                                        หลักทรัพย์  จำหน่าย               จำหน่าย
JMT   นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา         ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  10/10/2565    400,000 59.50  ซื้อ
CHAYO  นาย ธีรณัฏฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  07/10/2565    50,000  9.10  ขาย
CHAYO  นาย ธีรณัฏฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  07/10/2565    77,400  9.05  ขาย
CHAYO  นาย ธีรณัฏฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  07/10/2565      27  9.05  ขาย
CHAYO  นาย ธีรณัฏฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  07/10/2565      13  9.00  ขาย
CHAYO  นาย ธีรณัฏฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  07/10/2565      10  8.95  ขาย
CHAYO  นาย ธีรณัฏฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  07/10/2565      15  8.80  ขาย
CHAYO  นาย ธีรณัฏฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์        ผู้รายงาน               วอร์แรนท์  07/10/2565     2,800  1.63  ขาย
CHAYO  นาย ธีรณัฏฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์        ผู้รายงาน               วอร์แรนท์  07/10/2565    63,100  1.62  ขาย
ZIGA   นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ  06/10/2565   9,996,600  4.01  ขาย
                      (นางสาวฐปนี ตรีมุทธาพงศ์)
STEC   นาย จารุณัฐ จิรรัตน์สถิต         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ  10/10/2565    280,100 11.13  ซื้อ
                      (นางพัชรา จิรรัตน์สถิต)
SICT   นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  07/10/2565    69,900  7.52  ซื้อ
SICT   นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ  10/10/2565    133,000  7.43  ซื้อ
                      (นางสาวสุดปรารถนา เตตานันท์)
SUPER  นาย จอมทรัพย์ โลจายะ         ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  10/10/2565   5,000,000  0.66  ซื้อ
TRV   นางสาว วราพร เพียรประเสริฐกุล     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  10/10/2565    28,000  3.90  ขาย
TRU   นางสาว แก้วใจ เผอิญโชค        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  04/10/2565   3,000,000   -  โอน
TIGER  นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  11/10/2565   1,500,000  2.00  ขาย
BJCHI  นาย เชิง จิน ลี            ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  11/10/2565    52,900  1.75  ขาย
PG    นาย พีรนาถ โชควัฒนา         ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  10/10/2565     5,000  7.15  ซื้อ
MINT   นาย เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย  ผู้รายงาน             NVDR อ้างอิง  07/10/2565   1,000,000 26.75  ซื้อ
                                         หุ้นสามัญ
PLUS   นางสาว ภัทราพร กวีสุทธิกุล       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  06/10/2565    100,000 10.80  ขาย
VGI   นาง อรนุช รุจิราวรรณ         ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  10/10/2565    200,000  3.54  ซื้อ
COLOR  นาย ธเนศพล มงคลรัตน์         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ  06/10/2565    50,000  1.68  ซื้อ
                      (นางภัทริน มงคลรัตน์)
COLOR  นาย ธเนศพล มงคลรัตน์         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ  10/10/2565    100,000  1.67  ซื้อ
                      (นางภัทริน มงคลรัตน์)                       Revoked
                                                    by Reporter
COLOR  นาย ธเนศพล มงคลรัตน์         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ  10/10/2565    100,000  1.67  ซื้อ
                      (นางภัทริน มงคลรัตน์)
HTC   พันเอก พัชร รัตตกุล          ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  10/10/2565    170,000 29.13  ขาย
ALL   นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ  06/10/2565   1,500,000  0.73  ซื้อ
                      (นาย ธนากร ธนวริทธิ์)
ALL   นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ  07/10/2565   2,400,900  0.73  ซื้อ
                      (นาย ธนากร ธนวริทธิ์)
ALL   นางสาว ชวนา ธนวริทธิ์         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ  10/10/2565   2,880,400  0.73  ซื้อ
                      (นาย ธนากร ธนวริทธิ์)
ALL   นาย ธนากร ธนวริทธิ์          ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  06/10/2565   1,500,000  0.73  ซื้อ
ALL   นาย ธนากร ธนวริทธิ์          ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  07/10/2565   2,400,900  0.73  ซื้อ
ALL   นาย ธนากร ธนวริทธิ์          ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  10/10/2565   2,880,400  0.73  ซื้อ
RBF   นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  10/10/2565    103,200 10.92  ซื้อ
RS    นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  10/10/2565    540,000 14.78  ซื้อ
AQ    นาย เอ สัจเดว์            ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  07/10/2565  45,000,000  0.02  ขาย
AS    นาย กิตติพงศ์ พฤกษอรุณ         ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ  10/10/2565    52,000 17.92  ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ