ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 24 พ.ย. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday November 25, 2022 07:03 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร             ความสัมพันธ์*                ประเภท วันที่ได้มา/     จำนวน  ราคา วิธีการได้มา/
                                          หลักทรัพย์ จำหน่าย             จำหน่าย
KC    นาย อมรศักดิ์ วิศิษฎ์วุฒิพงศ์       ผู้รายงาน                  หุ้นสามัญ 23/11/2565   400,000  0.18 ซื้อ
CCET   นาย เซิ่ง สง ซุย          ผู้รายงาน                  หุ้นสามัญ 23/11/2565   300,000  2.38 ซื้อ
COMAN   นาย วสวรรธน์ ประเสริฐศิลป์      ผู้รายงาน                  หุ้นสามัญ 22/11/2565   119,200  3.48 ซื้อ
COMAN   นาย วสวรรธน์ ประเสริฐศิลป์      ผู้รายงาน                  หุ้นสามัญ 23/11/2565   562,500  3.37 ซื้อ
JR    นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ       ผู้รายงาน                  หุ้นสามัญ 23/11/2565    44,600  6.64 ซื้อ
CPI    นาย ถกล ถวิลเติมทรัพย์        ผู้รายงาน                  หุ้นสามัญ 23/11/2565   230,000  3.00 ซื้อ
TRU    นาย ถาวร ชลัษเฐียร         ผู้รายงาน                  หุ้นสามัญ 23/11/2565    20,000  6.70 ขาย
TPLAS   นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์        ผู้รายงาน                  หุ้นสามัญ 24/11/2565  6,000,000   - โอน
TPLAS   นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์        ผู้รายงาน                  หุ้นสามัญ 24/11/2565  4,500,000   - โอน
TPLAS   นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์        ผู้รายงาน                  หุ้นสามัญ 24/11/2565  4,500,000   - โอน
TPLAS   นาย อภิรัตน์ ธีระรุจินนท์        ผู้รายงาน                  หุ้นสามัญ 24/11/2565  6,000,000   - รับโอน
PRAKIT  นาย พิศาล ประหัษฎางกูร       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา        หุ้นสามัญ 24/11/2565     900 12.80 ขาย
                      (นางกัณณ์กาญจน์ ประหัษฎางกูร)
PRAKIT  นาย อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์       ผู้รายงาน                  หุ้นสามัญ 22/11/2565    20,000 12.75 ซื้อ
PRAKIT  นาย อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์       ผู้รายงาน                  หุ้นสามัญ 23/11/2565    10,000 12.80 ซื้อ
PSH    นาง รัตนา พรมสวัสดิ์         ผู้รายงาน                  หุ้นสามัญ 24/11/2565    3,441   - รับโอน
PSH    นาง รัตนา พรมสวัสดิ์         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา        หุ้นสามัญ 24/11/2565   100,000 12.00 ขาย
                      (นายจำลอง พรมสวัสดิ์ )
PRG    นาย สุเวทย์ ธีรวชิรกุล        ผู้รายงาน                  หุ้นสามัญ 23/11/2565    15,000 11.31 ซื้อ
PEACE   นาย ชุมพล พรประภา         ผู้รายงาน                  หุ้นสามัญ 23/11/2565   109,900  4.59 ซื้อ
FLOYD   นาย อภิรัช เมืองเกษม        ผู้รายงาน                  หุ้นสามัญ 22/11/2565    60,000  1.50 ซื้อ
FLOYD   นาย อภิรัช เมืองเกษม        ผู้รายงาน                  หุ้นสามัญ 23/11/2565   100,000  1.50 ซื้อ
KUN    นาย ไพศาล ศังขวณิช         ผู้รายงาน                  หุ้นสามัญ 21/11/2565    15,000  2.44 ซื้อ
SALEE   นาย เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์       ผู้รายงาน                  หุ้นสามัญ 23/11/2565   150,000  1.22 ขาย
AAI    นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล       ผู้รายงาน                  หุ้นสามัญ 23/11/2565  1,100,000  7.95 ซื้อ
AAI    นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล       ผู้รายงาน                  หุ้นสามัญ 23/11/2565  1,100,000  8.02 ขาย
STC    นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง       ผู้รายงาน                  หุ้นสามัญ 22/11/2565    2,000  0.74 ซื้อ
SAAM   นาย พดด้วง คงคามี         ผู้รายงาน                 วอร์แรนท์ 21/11/2565  10,374,330  0.50 ขาย
HENG   นาย ธนัสสรณ์ รัตนศิริทรัพย์       ผู้รายงาน                  หุ้นสามัญ 22/11/2565  32,945,700  2.76 ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ