ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 25 พ.ย. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday November 25, 2022 07:57 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ตุลาคม 2565
 21 ต.ค.-25 พ.ย.   TKT     เสนอซื้อ     214,000,000 หุ้น หุ้นละ 1.99 บาท

พฤศจิกายน 2565
 25 พ.ย.       BOFFICE   XD       หุ้นละ 0.1716 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DMT     XD       หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            EPG     XD       หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            FTE     XD       หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHK     XD       หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SAAM    XD       หุ้นละ 0.036 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHA     XD       หุ้นละ 0.0669 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            YGG     XD       หุ้นละ 0.083 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CHEWA    XW       1 : 1,000 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
            CHEWA    XB       4,251 : 1 @ 1,000.00 บาท หุ้นกู้แปลงสภาพ
            CHO     หลักทรัพย์เพิ่มทุน  5,910,165 หุ้น
            UREKA    หลักทรัพย์เพิ่มทุน  3,940,110 หุ้น
            MC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.28 บาท (รอบ 1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            RAM     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TOP     จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TSTE    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 28 พ.ย.       FUTUREPF  XD       หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            KAMART   XD       หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PTG     XD       หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PTL     XD       หุ้นละ 0.57 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TNH     XD       หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AAPL80X   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.004246 บาท ปันผลจากกำไรสุทธิ
 29 พ.ย.       AIMCG    XD       หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AIMIRT   XD       หุ้นละ 0.2230 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            BKKCP    XD       หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CPTGF    XD       หุ้นละ 0.1660 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            EGATIF   XD       หุ้นละ 0.085 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            HANA    XD       หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            IVL     XD       หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KBSPIF   XD       หุ้นละ 0.2410 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            POLY    XD       หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SPI     XD       หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TIF1    XD       หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TTLPF    XD       หุ้นละ 0.4220 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            EGATIF   XN       หุ้นละ 0.12 บาท
            INETREIT  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2098 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ

ธันวาคม 2565
 01 ธ.ค.       GAHREIT   XD       หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SSC     XD       หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            B52     XR       20 : 1 @ 2.33 บาท (จองซื้อ 15 - 21 ธ.ค. 2565)

BKD-W2 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 02 ธ.ค.       CPNCG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            CPNREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            FTREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1870 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KUN     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            POPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2544 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PPF     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SIRIP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            VL     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.02 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 06 ธ.ค.       NATION   XR       1 : 2 @ 0.09 บาท (จองซื้อ 19 ม.ค. - 25 ม.ค. 2566 )
            CTARAF   XN       หุ้นละ 0.1325 บาท
            KPNPF    XN       หุ้นละ 0.0393 บาท
            MJLF    XN       หุ้นละ 0.10 บาท
            DCC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DIF     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SPRIME   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.160 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TPRIME   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.103 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 07 ธ.ค.       TPIPL    XD       หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            III     XR       15 : 1 @ 12.00 บาท (จองซื้อ 26 - 30 ธ.ค. 2565)
            ABPIF    XN       หุ้นละ 0.5436 บาท
            ADD     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PROSPECT  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2265 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TKN     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHAUP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 08 ธ.ค.       AMA     XD       หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            GVREIT   XD       หุ้นละ 0.1911 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            UV     XD       หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CIG     XR       1:2 @ 0.50 บาท (จองซื้อ 26 ธ.ค. 2565 - 13 ม.ค. 2566)
            BGC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            D      จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            EPG     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            GUNKUL   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            JASIF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            KTBSTMR   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1854 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TASCO    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 09 ธ.ค.       OISHI    XD       หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BKI     จ่ายปันผล     หุ้นละ 3.50 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            FTE     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ICN     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            IMPACT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHK     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LPH     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PRM     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PSL     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            RCL     จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.25 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            S11     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SPC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SST     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.015 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SUN     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TIPCO    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHA     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0669 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            YGG     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.083 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 13 ธ.ค.       AIMCG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AIMIRT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2230 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            B-WORK   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1771 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KAMART   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            POLY    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PTL     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.57 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SAAM    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.036 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SPI     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SUPEREIF  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.13498 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHABT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1730 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHART    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2553 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 14 ธ.ค.       AMATAR   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DMT     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            FUTUREPF  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            HANA    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PTG     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TNH     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ส.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 15 ธ.ค.       BOFFICE   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1716 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            IVL     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHAIR    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1894 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 20 ต.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 16 ธ.ค.       ALLY    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BKKCP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TIF1    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 19 ธ.ค.       CPTGF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1660 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            EGATIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.085 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            KBSPIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2410 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TTLPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.4220 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 20 ธ.ค.       SCN-W1   ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            GAHREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 21 ธ.ค.       SCN-W1   XE       1 : 1 @ 2.50 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 29 ธ.ค. 2565 - 12 ม.ค. 2566)
 22 ธ.ค.       PACO    XW       5 : 1
            AMA     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TPIPL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 23 ธ.ค.       GVREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1911 บาท (รอบ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

มกราคม 2566
 05 ม.ค.       TENCENT80  XD       -
 09 ม.ค.       CHAYO    XD       หุ้นละ 0.001389 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 40 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

 14 ม.ค.       SCN-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 26 ม.ค.       CIG     XB       1,000 : 1 @ 1,000 บาท หุ้นกู้แปลงสภาพ
            CHAYO    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.001389 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 40 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

กุมภาพันธ์ 2566
 02 ก.พ.       TSC     XD       หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 07 ก.พ.       UV     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 08 ก.พ.       IRC     XD       หุ้นละ 0.291 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 10 ก.พ.       FPT     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.43 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 24 ก.พ.       OISHI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SSC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TSC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 28 ก.พ.       IRC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.291 บาท (รอบ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ