AWS เปิดตัว NFT Ticketing รายแรกในไทย ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบันเทิง

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday November 29, 2022 10:17 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

AWS เปิดตัว NFT Ticketing รายแรกในไทย ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบันเทิง

นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส (AWS) กล่าวว่า ด้วยมูลค่าและความนิยมของตลาด NFT ที่มีการเติบโตสูงขึ้นทั้งต่างประเทศและในประเทศไทย ภาคธุรกิจจึงเริ่มเข้ามาสนใจในวงกว้าง เช่น กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว กลุ่มธุรกิจกีฬา กลุ่มธุรกิจบันเทิง กลุ่มธุรกิจศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ของไทย อีกทั้งวงการแฟชั่นและวงการศิลปะ เป็นต้น ส่งผลให้ NFT เข้ามาเป็นฟันเฟืองสำคัญ ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการจองจำหน่ายตั๋ว โดยมีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Ticketing) เข้ามาประยุกต์ใช้งาน

AWS เปิดตัว NFT Ticketing รายแรกในไทย ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบันเทิง

ในฐานะที่ บมจ.แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้าน IT Solution สัญชาติไทยแบบครบวงจร มานานกว่า 15 ปี และเป็นผู้นำในการพัฒนาระบบจองจำหน่ายตั๋วแบบครบวงจรให้หลากหลายธุรกิจ และยังได้เป็นผู้พัฒนาระบบ Blockchain เราได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และทิศทางการเติบโตของตลาด NFT ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วและเริ่มเป็นที่แพร่หลายในประเทศ จึงได้มีแนวคิดการพัฒนาต่อยอดระบบจองจำหน่ายตั๋ว ที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการอยู่ภายใต้แบรนด์ WeloveBooking ผนวกเข้ากับ Blockchain Technology ออกมาเป็น NFT Ticketing โดยใช้ชื่อ solution ใหม่นี้ว่า WeloveNFT เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย

AWS เปิดตัว NFT Ticketing รายแรกในไทย ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบันเทิง

ระบบ NFT Ticketing ถูกออกแบบพัฒนาขึ้นจากความเข้าใจในปัญหาของธุรกิจการจองจำหน่ายตั๋ว ในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบันเทิงในประเทศไทย ที่ต้องประสบกับปัญหาการปลอมแปลง การสวมรอยตั๋วที่เกิดขึ้นได้ง่าย ความโปร่งใสในการจำหน่ายตั๋ว รวมถึงตรวจสอบความเป็นเจ้าของตั๋วได้ยาก ดังนั้นจึงเกิดความเสี่ยงที่ตั๋วจะสูญหาย ถูกขโมย หรือเสียหายได้โดยเฉพาะตั๋วที่มีมูลค่าสูง ที่จำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้า VIP หรือกลุ่มลูกค้าที่มีความ Loyalty ต่อแบรนด์ธุรกิจ ระบบตั๋ว NFT Ticketing จึงเป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบการออกตั๋วแบบดั้งเดิมได้ เพิ่มความปลอดภัย และยังกลายเป็นของสะสมอันมีค่าและสามารถขายเปลี่ยนมือในตลาดได้เองอีกด้วย

นายวิโรจน์ กล่าวว่า ตั้งใจพัฒนาระบบตั๋ว NFT Ticketing บนบล็อกเชน (Blockchain Ticketing) ภายใต้แบรนด์ WeloveNFT ที่ออกแบบและพัฒนาเพื่อยกระดับการให้บริการและแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส เชื่อถือได้ ตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างตั๋ว จำหน่ายตั๋ว การตรวจสอบตั๋ว และการส่งต่อตั๋ว อีกทั้ง NFT Ticketing ยังมีคุณสมบัติเด่นด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ช่วยให้ผู้ซื้อตั๋ว NFT นั้นๆ ได้รับเอกสิทธิ์เฉพาะ รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากธุรกิจ เช่น NFT Collection ที่ให้ผู้ซื้อ NFT นั้นได้ใช้บริการห้องรับรอง VIP หรือบริการ Private service ต่างๆ และยังสามารถเป็น Collection ของสะสม โดยนำซื้อขายแลกเปลี่ยนได้บน NFT Marketplace ได้อีกด้วย ทั้งนี้ยังสามารถ ช่วยผู้ประกอบการในการออกแบบการบริการลูกค้าและการเก็บข้อมูลลูกค้า เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจและต่อยอดธุรกิจเพิ่มเติมได้

จุดเด่นด้านเทคโนโลยี และความแตกต่าง (Technology Highlight, How different)

ระบบตั๋ว NFT Ticketing บนบล็อกเชน ( Blockchain Ticketing) ภายใต้แบรนด์ WeloveNFT ช่วยยกระดับการขายบัตรเข้าชมหรือประเภทบัตรสมาชิกของธุรกิจ โดยมีจุดเด่นด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนและความแตกต่างจากการจำหน่ายตั๋วแบบเดิมทั่วไป อีกทั้งสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจที่นำระบบตั๋ว NFT Ticketing ไปใช้งาน โดยบริการที่ทางบริษัทช่วยพัฒนาให้ มีดังนี้

1. ออกแบบ NFT Collection ทั้งรูปแบบการสะสมที่ให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าของธุรกิจ ช่วยสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้แก่ลูกค้าคนสำคัญด้วย NFT Ticketing เสมือนการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับธุรกิจแต่ละประเภทได้ ยกตัวอย่างเช่น ตั๋วเข้าเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการศิลปะ ตั๋วเข้าชมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ หรือกิจกรรมพิเศษเฉพาะช่วงเวลานั้นๆ โดยอยู่ในรูปแบบ NFT Ticketing

2. ผู้ใช้งานสามารถแลกเปลี่ยน ซื้อขาย NFT Ticketing บน NFT Marketplace ระดับโลก เช่น Opensea ได้ เป็นการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ

3. ออกแบบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าคนสำคัญ ได้ทั้งในรูปแบบ Lifetime (ใช้ได้ไม่จำกัด) หรือ One time (ใช้ได้ครั้งเดียว) ซึ่งจะใช้ในรูปแบบจำกัดจำนวนครั้งหรือช่วงเวลาการใช้งานก็ได้

4. พัฒนาระบบตั๋วแบบ Hybrid ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจสามารถให้บริการทั้ง E-Ticketing และระบบตั๋ว NFT Ticketing ในการขายบัตรเข้าชมหรือบัตรสมาชิกให้กับลูกค้าได้บน platform เดียว

5. ออกแบบ Total Solution มีทั้งระบบในการสร้างตั๋ว จำหน่ายตั๋ว การตรวจสอบตั๋ว และการส่งต่อตั๋ว บนระบบเดียวกัน

6. ระบบการตรวจสอบยืนยันความเป็นเจ้าของตั๋ว โดยยืนยันความถูกต้อง น่าเชื่อถือ เกิดขึ้นบน ระบบ BLOCKCHAIN เพื่อตรวจสอบกรรมสิทธิ์ใน NFT Ticketing นั้นๆ ได้

โอกาสทางธุรกิจ

การพัฒนาเทคโนโลยีเชื่อมต่อกับ Platform ระดับโลกช่วยสร้าง Ecosystem และสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้ชื่นชอบและนักสะสม NFT จากทั่วโลก เชื่อมโยงให้ธุรกิจของคุณเข้าสู่ โลกของ Web 3.0 ที่มีความโปร่งใส ลดการความผิดพลาดและการทุจริตในการใช้งาน รวมถึงจะสร้างโอกาสใหม่ในการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ขยายฐานลูกค้าและสร้างรายได้ใหม่ ซึ่งแบรนด์ชื่อดังระดับโลก ต่างเริ่มทยอยกันเข้ามาสู่โลก NFT และ Web 3.0 กันแล้ว แสดงให้เห็นถึงธุรกิจเริ่มที่จะใช้ NFT เป็นเครื่องมือใหม่ที่สามารถขยายวงกว้างออกไปได้อีกหลากหลาย เจ้าของแบรนด์สามารถมอบสิทธิพิเศษกับลูกค้า privilege ที่ถือครอง NFT และเป็นช่องทางสร้าง Brand Loyalty ได้

  • ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าคนสำคัญ ของธุรกิจ สร้างความโปร่งใส เชื่อถือได้ ตั้งแต่ขั้นตอนการจองจำหน่ายตั๋ว การตรวจสอบตั๋ว และการส่งต่อตั๋ว
  • ลดความเสียหายของธุรกิจจากการปลอมแปลงตั๋ว การสวมรอย โดยเฉพาะกับตั๋วที่มีมูลค่าสูง หรือ กรณีที่ให้บริการกับกลุ่มลูกค้า VIP หรือกลุ่มลูกค้า Fanclub ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้กับเจ้าของธุรกิจ
  • โปร่งใส ตรวจสอบยืนยันความเป็นเจ้าของได้ โดยผ่านระบบ Blockchain
  • ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ กลุ่มธุรกิจคอนเสิร์ต กลุ่มโรงแรมและการเดินทาง กลุ่มธุรกิจพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ เป็นต้น
  • สร้างให้เกิด Brand Loyalty แก่แบรนด์สินค้านั้นๆ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ