ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 1 ธ.ค. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday December 2, 2022 07:11 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*                ประเภท วันที่ได้มา/     จำนวน  ราคา  วิธีการได้มา/
                                        หลักทรัพย์ จำหน่าย              จำหน่าย
KCE    นาย ไพฑูรย์ ทวีผล        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 01/12/2565    50,000   -  โอน
CCET   นาย เซิ่ง สง ซุย         ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 30/11/2565   100,000  2.37  ซื้อ
JMART   นางสาว ยุวดี พงษ์อัชฌา      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 30/11/2565   300,000   -  โอน
JMART   นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 30/11/2565   300,000   -  รับโอน
CP    นาย ถกล ถวิลเติมทรัพย์      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 30/11/2565    62,900  3.00  ซื้อ
DMT    นาย ธานินทร์ พานิชชีวะ      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 29/11/2565    6,200 10.40  ซื้อ
TEAM   นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 28/11/2565  2,000,000  7.81  ขาย
TEAM   นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 29/11/2565   500,000  8.40  ขาย
TSTE   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 30/11/2565    6,000  7.15  ซื้อ
THG    นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์     นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส        หุ้นสามัญ 30/11/2565  1,000,000 63.50  ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                    เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน))
PRAKIT  นาย อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 30/11/2565    3,000 12.80  ซื้อ
PEACE   นาย ชุมพล พรประภา       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 30/11/2565    67,300  4.61  ซื้อ
PEACE   นาย ชุมพล พรประภา       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 30/11/2565    67,300  4.61  ซื้อ
                                                     Revoked
                                                   by Reporter
PEACE   นาย ชุมพล พรประภา       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 30/11/2565    67,300  4.61  ซื้อ
                                                     Revoked
                                                   by Reporter
MC    นางสาว สุณี เสรีภาณุ       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 30/11/2565   250,000 10.00  ซื้อ
CHG    นาย วิชิต ศิริทัตธำรง       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 30/11/2565   600,000  3.69  ขาย
ALL    นาย ธนากร ธนวริทธิ์       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 14/11/2565  12,000,000  0.63  ขาย
ALL    นาย ธนากร ธนวริทธิ์       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 14/11/2565  9,500,000  0.63  ขาย
IRCP   นางสาว อรทัย รงค์ทองอร่าม    ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 30/11/2565   200,000  1.08  ซื้อ
INSET   นาย วิเชียร เจียกเจิม       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 30/11/2565   100,000  3.48  ขาย
AS    พันตำรวจเอก ญาณพล ยั่งยืน     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 30/11/2565    20,000 16.40  ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ