ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 30 ม.ค. 2566

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday January 31, 2023 07:03 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*           ประเภท  วันที่ได้มา/     จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                    หลักทรัพย์  จำหน่าย               จำหน่าย
GULF   นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ  26/01/2566  1,000,000  53.75  ซื้อ
SMD    นางสาว กุลธิดา คุณวิเศษพงษ์     ผู้รายงาน           หุ้นบุริมสิทธิ  17/01/2566  1,050,000   9.05  โอน
CRC    นาย ไท จิราธิวัฒน์         ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ  26/01/2566    50,000  43.25  ซื้อ
CRC    นาย ไท จิราธิวัฒน์         ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ  27/01/2566   100,000  43.25  ซื้อ
SIMAT   นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ  27/01/2566   100,000   2.26  ซื้อ
AIMIRT  นาย อมร จุฬาลักษณานุกูล      ผู้รายงาน           หน่วยทรัสต์  27/01/2566    10,000  12.40  ขาย
TNDT   นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ  25/01/2566   200,000   0.51  ขาย
TSTE   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ  27/01/2566    5,000   7.80  ซื้อ
PROEN   นาง ปุณศยา ปภากรพิสิฐ       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ  26/01/2566   500,000   6.35  ซื้อ
STI    นาย รังสรรค์ พัชรากิตติ       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ  17/01/2566    50,000   5.50  ขาย
SMIT   นาย ธนา เสนาวัฒนกุล       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ  27/01/2566    47,300   4.98  ขาย
SMIT   นาย ธนา เสนาวัฒนกุล       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ  27/01/2566    2,700   5.00  ขาย
ITC    นางสาว ศิริพร นารีหวานดี      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ  30/01/2566    10,900  29.50  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ