TRITN ลุยเพิ่มทุนหลังผถห.ไฟเขียวตุนเงินทุนรับงานใหญ่วางเป้าดัน backlog แตะ 8 พันล้าน

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday February 9, 2023 10:01 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ไทรทัน โฮลดิ้ง (TRITN) แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวานนี้ไฟเขียวให้บริษัทจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 3,352,755,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นมูลค่ากว่า 335,275,519.30 บาท เพื่อเตรียมเงินทุนรองรับงานก่อสร้างเมกะโปรเจกต์ตลอดทั้งปีนี้ โดยหุ้นเพิ่มทุนใหม่จะรองรับการเพิ่มทุนแบบ General Mandate จำนวน 1,112,755,193 หุ้น, รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ 800,000,000 หุ้น และรองรับ TRITN-W6 จำนวน 1,440,000,000 หุ้น

บริษัทจะเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไม่เกิน 1,112,755,193 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) พร้อมทั้งออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพไม่เกิน 240,000 หน่วย ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท มูลค่าไม่เกิน 240 ล้านบาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) เพื่อนำเงินใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริหารโครงการก่อสร้างและบริหารกระแสเงินสดของกิจการ และใช้สนับสนุนการดำเนินกิจการของบริษัทในเครือ

พร้อมกันนั้น บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRIN-W6) จำนวนไม่เกิน 1,440,000,000 หน่วย (หรือคิดเป็น 12.94% ของทุนชำระแล้ว) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพโดยไม่คิดมูลค่า อัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 6,000 หน่วย TRIN-W6 อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 0.25 บาทต่อหุ้น

นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร TRITN กล่าวว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับงานโปรเจ็คต์ใหม่ๆและเตรียมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท ซึ่งจะมีโอกาสทางธุรกิจ และพร้อมก้าวรับโครงการก่อสร้างระดับเมกะโปรเจ็คต์ที่จะเกิดขึ้นตลอดปีจากทางภาครัฐและเอกชน การเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทฯและบริษัทย่อย มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการดำเนินงานดังกล่าว

นอกจากนี้ เรายังมองว่าภาพรวมผลงานของบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นภาพความแข็งแกร่งและศักยภาพของ TRITN ที่สามารถเข้ามามีบทบาทในการดำเนินงานก่อสร้างได้ ดังนั้น เราจึงมุ่งเน้นที่จะสร้างความเติบโตในอนาคต และมีแผนจะขยายการลงทุนไปยังธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ปัจจุบัน TRITN มีมูลค่างานก่อสร้างที่ประมูลได้แล้วกว่า 3,500 ล้านบาท โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 66 บริษัทฯ จะมีการเข้าประมูลงานก่อสร้างและโครงการอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมาย Backlog เพิ่มสูงถึง 8,000 ล้านบาท


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ