JCK เพิ่มทุนขาย RO 1:1 หุ้นละ 30 สต. "อภิชัย เตชะอุบล" ลั่นพร้อมซื้อเกินสิทธิหนุนซื้อสินทรัพย์

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday July 10, 2023 11:41 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล (JCK) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท 4,505,583,138 บาท จาก 3,465,833,184 บาท เป็น 7,971,416,322 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,505,583,138 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

บริษัทจะจัดสรรขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 3,465,833,184 หุ้น ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อไม่เกิน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท และจัดสรรเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,039,749,954 หุ้น

สำหรับการเพิ่มทุนแบบ General Mandate แบ่งเป็นจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 693,166,636 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม (RO) และจำนวนไม่เกิน 346,583,318 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

รายละเอียดแผนการใช้เงินเพื่อนำไปลงทุนในโรงแรมเจซี เควิน สาทร กรุงเทพฯ ประมาณ 800 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและรองรับการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 239.75 ล้านบาท อย่างไรก็ตามแผนการใช้เงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการระดมทุนของบริษัท

นอกจากนี้อนุมัติให้บริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินในอาคารชุด ?สาทร เฮอริเทจ เรสซิเดนเซส? อาคารบี, ซี (บางส่วน) ภายใต้ชื่อ ?โรงแรม เจซี เควิน สาทร กรุงเทพฯ? โดยเป็นการซื้อห้องชุดพาณิชกรรมและห้องชุดพักอาศัย จำนวน 318 ห้อง จาก บมจ.เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ (JCKD) คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 3,040 ล้านบาท

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทจะจัดหาเงินทุนจากการเพิ่มทุนเพียงพอต่อความต้องการใช้เงินทุนในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อทรัพย์สินจาก JCKD นายอภิชัย เตชะอุบล จึงแจ้งความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญตามสัดส่วนที่ถืออยู่ และจองเกินสิทธิของตน โดยจองซื้อตามสิทธิจำนวน 364,313,679 หุ้น หรือ กรณีจองซื้อเกินสิทธิรวมจำนวนสูงสุดไม่เกิน 2,736,621,881 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 39.48 % ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนครั้งนี้ และจะถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) นำจำนวนสูงสุดรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,465,140,017 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 49.99 % ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนครั้งนี้

ในการนี้นายอภิชัย ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน (เนื่องจากนายอภิชัยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการของบริษัท) ต้องการที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ