ก.ล.ต. ขีดเส้น STARK ส่งรายงาน special audit ภายใน 29 ก.ย.นี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday August 28, 2023 17:29 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งการให้บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) ส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (extended-scope special audit) ภายในวันที่ 29 ก.ย. 66 ตามที่ขอมา พร้อมทั้งให้เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

ตามที่ STARK ได้มีหนังสือลงวันที่ 17 ก.ค. 66 ขอขยายระยะเวลาเพื่อดำเนินการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมเป็นครั้งที่ 2 โดยขอนำส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเป็นภายในวันที่ 29 ก.ย. 66 เนื่องจากมีความล่าช้าในการจัดเตรียมข้อมูลและการขอเอกสารรายการเดินบัญชี (bank statement) เพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ นั้น ก.ล.ต เห็นว่ารายงานผลตรวจสอบดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญที่ต้องนำส่ง ก.ล.ต. และต้องเปิดเผยต่อผู้ถือหลักทรัพย์ของ STARK โดยเร็ว

อย่างไรก็ดี ด้วยข้อจำกัดในการรวบรวมเอกสารและใช้เวลาในการขอเอกสาร bank statement เพิ่มเติมเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ STARK ก.ล.ต. จึงสั่งการให้ STARK นำส่งรายงานผลการตรวจสอบ special audit ภายในวันที่ 29 ก.ย. 66 ตามที่ขอมา แต่เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมากรรมการของ STARK ลาออก และได้รับการแต่งตั้งใหม่จำนวนหลายราย ก.ล.ต. จึงกำหนดเงื่อนไขให้ STARK ต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งรวมถึงการแสดงหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีข้อมูลกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่เป็นปัจจุบันด้วย ทั้งนี้ เมื่อ STARK นำส่งผลการตรวจสอบ special audit แล้วให้เปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ไปพร้อมกัน

ในการตรวจสอบกรณี STARK ก.ล.ต. พิจารณาข้อเท็จจริงจากหลายส่วนประกอบกัน ไม่เพียงเฉพาะรายงานผลการตรวจสอบ special audit เท่านั้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ