ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 7 ก.ย. 2566

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday September 7, 2023 08:16 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 6 กันยายน 2566

กันยายน 2566
 08 ก.ย.-12 ต.ค.   ESSO    เสนอซื้อ      1,177,108,000 หุ้น หุ้นละ 9.8986 บาท

กันยายน 2566
 07 ก.ย.       TOP    XD        หุ้นละ 0.65 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            META    หลักทรัพย์เพิ่มทุน   907 หุ้น
            HTC    เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น  จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท
            2S     จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ARROW   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            D     จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DIF    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.237 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ILM    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KCE    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHHOTEL  จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHPF    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHSC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 01 พ.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PDG    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PLT    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            QH     จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            QHHR    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.15 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            QHPF    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.1320 บาท (รอบ 01 พ.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SITHAI   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.02 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SUPEREIF  จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.15798 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TASCO   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            UTP    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            VCOM    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHABT   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.1650 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHART   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.1930 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 08 ก.ย.       BPP    XD        หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SSPF    XD        หุ้นละ 0.1169 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AAI    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            AAPL80X  จ่ายปันผล      -
            AI     จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AIT    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AMATA   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            ASIAN   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AUCT    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BAFS    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BAREIT   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.1340 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BGC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BGRIM   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.18 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            BIS    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BJC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BKI    จ่ายปันผล      หุ้นละ 3.75 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BROOK   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.005 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            BVG    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.027 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            B-WORK   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.1807 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CBG    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            CHG    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CPNREIT  จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DMT    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            ECL    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            FORTH   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            FPI    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            GC     จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            GPI    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.065 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            HTC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.96 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            HUMAN   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            III    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            IMPACT   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            INSET   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            INTUCH   จ่ายปันผล      หุ้นละ 1.47 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            JMT    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            JUBILE   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KAMART   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KTBSTMR  จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.1745 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            LALIN   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LH     จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            LPH    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M     จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MEGA    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            NER    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            NNCL    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            NOBLE   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.081 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            NSL    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            OSP    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PCSGH   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PHOL    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            POLY    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PSH    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.31 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PSL    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            RCL    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SAMTEL   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SKR    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SMIT    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SMPC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SNC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SNNP    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.232 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SNP    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SO     จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SPCG    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            STP    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SUN    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TACC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TFG    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TKS    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TMT    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TOG    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TPRIME   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.1134 บาท (รอบ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TQM    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TQR    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.174 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TVO    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            UEC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            UVAN    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            WINNER   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.07 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 09 ก.ย.       BYD-W6   เพิกถอนหลักทรัพย์   -
 11 ก.ย.       SUSCO   XD        หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

หุ้นละ 0.12 บาท (ปันผลพิเศษ) (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

            JCKH    XR        อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 1 : 2 ราคาจองซื้อ 0.03 บาท (จองซื้อ 30 ต.ค. 2566 - 03 พ.ย. 2566)

M-CHAI เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากหุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท

            AH     จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BRI    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.115 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            DREIT   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PROSPECT  จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SIRI    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 12 ก.ย.       BANPU   XD        หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BDMS    XD        หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            HMPRO   XD        หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ASP    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BRRGIF   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            CCET    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CK     จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            FTI    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PRI    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.394 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SABINA   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.66 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SSTRT   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 13 ก.ย.       EASTW   XD        หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KBANK   XD        หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SCB    XD        หุ้นละ 2.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TIPH    XD        หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TPIPL   XD        หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TPIPP   XD        หุ้นละ 0.12 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            IVL    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KCAR    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LUXF    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ORI    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TTCL    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 14 ก.ย.       EGCO    XD        หุ้นละ 3.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AMATAR   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AYUD    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.90 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BCH    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BLC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BMSCITH  จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            FTE    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            FUTUREPF  จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.2049 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            GVREIT   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.2015 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            HTECH   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KISS    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.06 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            KLINIQ   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TOA    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            XO     จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.358 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 15 ก.ย.       ALLY    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BCPG    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DRT    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MINT    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            ONEE    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            RATCH   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.80 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 18 ก.ย.       EMC-W6   ซื้อขายวันสุดท้าย   -
 19 ก.ย.       EMC-W6   XE        อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 0.15 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 27 ก.ย. 2566 - 11 ต.ค. 2566)

            BCP    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            BKKCP   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            EGATIF   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.0531 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            KBSPIF   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.2310 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MIPF    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.37 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PB     จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.86 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TFFIF   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.1009 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TTLPF   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.4410 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            WHAIR   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.1369 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 20 ก.ย.       MBK    XD        หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            GPSC    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            LANNA   จ่ายปันผล      หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MJLF    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.1270 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            MNIT    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.0250 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNIT2   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MNRF    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MST    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.37 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TIF1    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.1250 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 21 ก.ย.       BAY    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.40 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            GAHREIT  จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            GROREIT  จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            HPF    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.110 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KKP    จ่ายปันผล      หุ้นละ 1.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-II    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.1550 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-STOR   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TTW    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ

TGPRO-W3 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 22 ก.ย.       BBL    จ่ายปันผล      หุ้นละ 2.00 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            OR     จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SSPF    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.1169 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TISCO   จ่ายปันผล      หุ้นละ 2.00 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TISCO-P  จ่ายปันผล      หุ้นละ 2.00 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TOP    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.65 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 25 ก.ย.       BPP    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TPIPP   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.12 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 26 ก.ย.       BCPG-W2  ซื้อขายวันสุดท้าย   -
 27 ก.ย.       BCPG-W2  XE        อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 8.00 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 05 ต.ค. 2566 - 19 ต.ค. 2566)

            HMPRO   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SUSCO   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

หุ้นละ 0.12 บาท (ปันผลพิเศษ) (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

 28 ก.ย.       INSET-W1  ซื้อขายวันสุดท้าย   -
            EGCO    จ่ายปันผล      หุ้นละ 3.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TIPH    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 29 ก.ย.       INSET-W1  XE        อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 2.00 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 09 ต.ค. 2566 - 23 ต.ค. 2566)

            BANPU   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BDMS    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            EASTW   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KBANK   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SCB    จ่ายปันผล      หุ้นละ 2.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TPIPL   จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 30 ก.ย.       BANPU-W5  เพิกถอนหลักทรัพย์   -
            CWT-W5   เพิกถอนหลักทรัพย์   -

DIMET-W4 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

            EVER-W4  เพิกถอนหลักทรัพย์   -
            IP-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์   -

ตุลาคม 2566
 03 ต.ค.       WAVE-W2  ซื้อขายวันสุดท้าย   -
 04 ต.ค.       WAVE-W2  XE        อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 4.49 ราคาแปลงสภาพ 0.156 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 12 ต.ค. 2566 ถึงวันที่ 26 ต.ค. 2566)

 05 ต.ค.       MBK    จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 09 ต.ค.       CHAYO   XD        หุ้นละ 0.00111112 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

หุ้นปันผล 50 : 1 ปันผลจากกำไรสะสม

 10 ต.ค.       CCET    XR        อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 1 : 0.7863 (จองซื้อ 02 พ.ย. 2566 - 10 พ.ย. 2566)
 12 ต.ค.       B     XW        อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 3 : 1
 13 ต.ค.       EMC-W6   เพิกถอนหลักทรัพย์   -
 20 ต.ค.       CV     XR        อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 1 : 2 ราคาจองซื้อ 1.00 บาท (จองซื้อ 06 พ.ย. 2566 - 10 พ.ย. 2566)
            CV     XW        อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 2 : 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
 21 ต.ค.       BCPG-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์   -
 25 ต.ค.       INSET-W1  เพิกถอนหลักทรัพย์   -
 28 ต.ค.       WAVE-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์   -

พฤศจิกายน 2566
 02 พ.ย.       MC     XD        หุ้นละ 0.36 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 09 พ.ย.       CHAYO   XW        อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 10 : 1
 24 พ.ย.       MC     จ่ายปันผล      หุ้นละ 0.36 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ