APO จ่อขาย IPO 100 ล้านหุ้นเข้า mai หลังนับหนึ่งไฟลิ่ง ระดมทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตธุรกิจปาล์ม

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday November 22, 2023 10:30 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

APO จ่อขาย IPO 100 ล้านหุ้นเข้า mai หลังนับหนึ่งไฟลิ่ง ระดมทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตธุรกิจปาล์ม

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ.เอเชียน้ำมันปาล์ม (APO) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) ของ APO เมื่อวันที่ 22 พ.ย.66 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบัน APO มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 120 ล้านบาท เตรียมเพิ่มทุนอีก 50 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนหลัง IPO ที่ 170 ล้านบาท เสนอขายหุ้น IPO จำนวน 100 ล้านหุ้น สัดส่วนหุ้นที่เสนอขายคิดเป็น 29.41% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ และจะนำหุ้นสามัญทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

APO จ่อขาย IPO 100 ล้านหุ้นเข้า mai หลังนับหนึ่งไฟลิ่ง ระดมทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตธุรกิจปาล์ม

นายสิทธิภาส อุดมผลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร APO เปิดเผยว่า การเข้าจดทะเบียนในตลาด mai ถือเป็นก้าวสำคัญของบริษัท ในการเสริมสร้างศักยภาพทางการเงิน ความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มโอกาสต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง นอกจากนี้ยังได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้า คู่ค้า และสถาบันการเงินมากยิ่งขึ้น สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว

APO เป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจสกัดน้ำมันปาล์มดิบ จำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักจากการสกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลพลอยได้ รวมถึงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพเพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยประสบการณ์ร่วม 40 ปี บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างธุรกิจจากผลิตภัณฑ์การเกษตรแบบบูรณาการและยั่งยืน เพื่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ภายใต้การจัดหาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนคู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง รวมไปถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะชุมชนในท้องถิ่น

APO จ่อขาย IPO 100 ล้านหุ้นเข้า mai หลังนับหนึ่งไฟลิ่ง ระดมทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตธุรกิจปาล์ม

วัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ APO จะนำไปใช้เป็นเงินลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ขยายกิจการในอนาคต


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ